Norges Bank

Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD560.9883
BE00024916610.5% SNR SEC 01/10/2021 EUR889.5291
CH03709436040% SNR 28/06/2019 CHF5000 793.3445
DE00011023581.5% SNR 15/05/2024 EUR0.01961.2434
DE00011350446.5% BDS 04/07/2027 EUR0.011330.3877
DE00011352264.75% BDS 04/07/34 EUR0.01 1500.0648
DE000A2DAR240.125% GTD SNR 15/01/24 EUR870.3958
DE000LB1P7A6FRN PFBRF 05/2021 GBP100000987.4608
DE000NRW0KJ6FRN SNR 08/2019 USD100000 791.2341
DK00020321192% SNR SEC 01/10/20 DKK0.01121.9329
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01121.5193
DK00020356411% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01119.6743
DK00020362921% CVD BDS 01/10/21 DKK0.01121.3474
DK0002036375FRN 07/2019 DKK0.01 119.0066
DK00020369611% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01121.3251
DK0002038587FRN 07/2021 DKK0.01 100.1156
DK00020388271.5% CVD BDS 01/10/2040 DKK93.4412
DK0002041532FRN 07/2022 DKK0.01 'REGS' 116.9742
DK00020416151% CVD BDS 01/01/20 DKK0.01101.2279
DK00020425061% BDS 01/04/2020 DKK0.01 101.2279
DK0004609906FRN 10/2022 SEK0.01 '15G' 65.4043
DK00063385201% CVD BDS 01/10/20 DKK0.01119.6035
DK0006340856FRN 07/2020 DKK0.01 118.4076
DK00063426391% CVD BDS 01/10/22 DKK0.01120.0127
DK00089293911% SNR SEC 01/01/21 DKK0.01118.5960
DK00089311080.125% SNR 08/11/23 DKK0.01112.9230
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01119.6641
DK00092949281% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01121.3048
DK00092950651% BDS 01/04/23 DKK0.01 119.8869
DK00092971942% SNR SEC 01/10/47 DKK0.01113.5036
DK00092977801.5% CVD BDS 01/10/2047 DKK93.4412
DK0009299133FRN 07/2019 DKK0.01 '11F' 119.0066
DK00093899831% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01121.3251
DK0009391963FRN 07/2020 DKK0.01 '422E' 117.9986
DK00093956001% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01120.4852
DK00093957901% BDS 01/04/2020 DKK0.01 101.2279
DK00095004151% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01120.4894
DK00095031951% CVD BDS 01/01/23 DKK0.01120.1048
DK00095034351% SNR SEC 01/07/19 DKK0.01120.2510
DK00095035181% CVD BDS 01/07/20 DKK0.01119.4763
DK00095041692% CVD BDS 01/10/47 DKK0.0193.4412
DK00095047552% SNR SEC 01/10/47 DKK0.0193.4412
DK0009508665FRN 07/2019 SEK0.01 '32H/H'83.7197
DK00095090441% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01119.6641
DK00095094730.35%-FRN 01/07/19 DKK0.01 119.0529
DK00095096301% CVD BDS 01/07/21 DKK0.01121.2074
DK0009509713FRN 10/2021 EUR0.01 '32G' 881.4915
DK0009510646FRN SNR 10/19 DKK0.01'32H/H119.1415
DK00095130791% CVD BDS 01/07/22 DKK0.01120.0309
DK0009513236FRN 01/20 DKK0.01'32H''REGS119.2418
DK00095135822% CVD BDS 01/10/50 DKK0.01113.9493
DK0009513905FR 07/20 DKK0.01'32H/H'REGS117.8656
DK0009514127FRN SNR 07/20 DKK0.01'32H/H117.9172
DK0009514200FR 10/21 DKK0.01'32H/H'REGS118.2583
DK00095164110%-FRN 01/10/22 DKK0.01'32H116.6110
DK00095167670%-FRN 01/07/22 DKK0.01'32H117.0878
DK00095205200.184%-FRN 01/01/2024 EUR 880.4190
DK00097925252% CVD BDS 01/01/20 DKK0.01121.8222
DK00097967811% CVD BDS 01/07/19 DKK0.01120.3006
DK00097968641% CVD BDS 01/07/23 DKK0.01121.2452
DK00304298730.27% CVD BDS 10/10/22 EUR 864.6056
EU000A1U98290.875% SNR 15/10/19 EUR0.01888.5968
FI40000108483.375% SNR 15/04/20 EUR1000923.3147
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000940.1908
FI40002197870% SNR 15/09/2023 EUR1000 867.8249
FR00123324500.625% SNR 28/11/22 EUR1000880.6638
FR00133117431% SNR EMTN 25/01/2021 GBP 970.0539
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C94.6423
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C94.4593
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS648.0663
NO0010479066EIKA LIKVIDITET969.0992
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%102.0199
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%101.2792
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/21 ADJ C COVD99.5505
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%100.3995
NO0010628035HOLBERG OMF95.1899
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%100.1729
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%98.1066
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDITT AS 12/19 FRN COVD97.4734
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.1545
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.3446
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD97.3774
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%98.2067
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD97.1720
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.5405
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.6180
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%97.0337
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD97.4028
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.7056
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 3,05% COVD96.9763
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN COVD96.9734
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD97.0574
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.5355
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD97.4849
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD96.7693
NO0010705304TRONDHEIM KOMM 14/20 FRN96.9634
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%103.6210
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD95.5841
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD97.5929
NO0010709355HELGELAND BOLIG AS 14/20 FRN STEP C COVD96.7229
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%99.1441
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD90.9358
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD96.2986
NO0010710825LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/21 FRN C COVD89.6597
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.7515
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD97.2965
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 FRN STEP C COVD97.3069
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.6473
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.3292
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.5700
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD96.4037
NO0010723018KLP BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD96.3577
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD96.4122
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD96.5276
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN94.8608
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.7908
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD96.5855
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD96.2899
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD94.5288
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%93.4857
NO0010731938SSB BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD95.3724
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD96.5012
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%98.1556
NO0010733017DNB OMF948.2422
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD94.2719
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.7964
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN95.7683
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD89.6621
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%94.9045
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD96.5731
NO0010744824FANA SPB BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD96.5103
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%95.1722
NO0010745300SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/19 FRN C COVD97.1997
NO0010745334SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.6008
NO0010745342SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.5524
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.4416
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/20 1,305%93.5690
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/22 1,742%89.2647
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD97.2495
NO0010748601HELGELAND BOLIGKREDI AS 15/19 FRN C COVD97.4786
NO0010751977ASKØY KOMM 15/19 FRN97.2061
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%95.1601
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN93.3995
NO0010753197SOGN OG FJORDANE FYLKE 15/20 FRN96.4621
NO0010754302LILLEHAMMER KOMM 15/20 FRN96.5261
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.7227
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD97.2489
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY853.6589
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%96.8114
NO0010758931NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD92.7871
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 FRN C COVD97.2568
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD97.8316
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD96.6578
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD98.0025
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD97.2825
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD97.0301
NO0010765167FANA SPB BOLIGKREDIT AS 16/22 FRN C COVD97.2507
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 FRN STEP C COVD97.1770
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD89.3402
NO0010770019BUSTADKREDITT SOGN O AS 16/22 FRN C COVD96.2996
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD97.3902
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD96.9739
NO0010774375BERGEN KOMM 16/19 FRN97.0000
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.0950
NO0010775034SANDE KOMM (LARSNES) 16/19 FRN96.9366
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN96.9187
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD97.5501
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.3673
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN94.8420
NO0010776826KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN97.8335
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD96.1085
NO0010777584MØRE BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.1670
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN97.7938
NO0010778434BJUGN KOMM 16/19 FRN97.1903
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.1016
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD97.0120
NO0010779929SOGN OG FJORDANE FYLKE 16/19 FRN97.0539
NO0010780356OSLO KOMM 16/21 FRN96.1295
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN96.7166
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN96.7284
NO0010782071TROMSØ KOMM 17/20 FRN97.1694
NO0010782378STAVANGER KOMM 17/20 FRN97.1356
NO0010782543BUSTADKREDITT SOGN O AS 17/23 FRN C COVD96.1524
NO0010782774HELGELAND BOLIGKREDI AS 17/21 FRN C COVD96.1661
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD94.2149
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%96.3925
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.1030
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN95.9532
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD94.2653
NO0010786999SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD97.3445
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN96.0123
NO0010789068LARVIK KOMM 17/19 FRN97.2926
NO0010789092PORSGRUNN KOMM 17/22 FRN95.1587
NO0010789209KARMØY KOMM 17/22 FRN95.1517
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD95.2324
NO0010790108VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN94.7828
NO0010790405MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN96.7867
NO0010790603SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD94.8024
NO0010790694MALMÖ KOMMUN 17/22 FRN94.0603
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN98.2196
NO0010792864TRØNDELAG FYLKE 17/21 FRN95.8057
NO0010793334ÖREBRO KOMMUN 17/20 FRN96.7368
NO0010793573KLP KOMMKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.6746
NO0010793664ROGALAND FYLKE 17/21 FRN95.8987
NO0010794308EIKA BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.8082
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD96.1054
NO0010795768DANSKE BANK A/S 17/22 FRN STEP C COVD95.6413
NO0010797384LANDKREDITT BOLIGKRE AS 17/22 FRN C COVD89.4185
NO0010798044SPB VEST BOLIGKREDIT AS 17/22 FRN C COVD94.2129
NO0010798150SKIEN KOMM 17/21 FRN95.5322
NO0010799315VERD BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD90.7318
NO0010802481REALKREDIT DANMARK A/S 17/20 FRN COVD96.0412
NO0010802507BERGEN KOMM 17/22 FRN94.8356
NO0010802960DNB BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.6134
NO0010803984TØNSBERG KOMM 17/20 FRN95.8398
NO0010805179SPB VEST BOLIGK AS 17/23 FRN STEP C COVD94.5613
NO0010805468KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN95.1990
NO0010806565STAVANGER KOMM 17/21 FRN95.3468
NO0010806870OBOS BOLIGKRED AS 17/20 FRN FLOOR C COVD95.8497
NO0010807837EIENDOMSKREDITT AS 17/20 FRN C COVD96.0133
NO0010807845VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.8726
NO0010809353SPB 1 BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.6052
NO0010809411ULLENSAKER KOMM 17/20 FRN95.8428
NO0010810047ULSTEIN KOMM 17/22 FRN94.7897
NO0010811342VÄSTERÅS STAD 17/23 FRN93.9096
NO0010813710MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/25 FRN96.0471
NO0010813884MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/23 FRN96.3154
NO0010813959STOREBRAND BOLIGKRED AS 18/23 FRN C COVD94.2162
NO0010814031SPB ØST BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD93.7032
NO0010814817ÅLESUND KOMM 18/21 FRN95.8535
NO0010816762EUROPEAN INVESTMENT BANK 18/23 FRN100.4189
NO0010818305BERGEN KOMM 18/22 FRN95.4211
NO0010819170BUSTADKREDITT SOGN O AS 18/24 FRN C COVD95.7022
NO0010819360TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN96.2484
NO0010819543MØRE BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN C COVD95.6999
NO0010819659MOLDE KOMM 18/22 FRN95.0703
NO0010819717NORDEA EIENDOMSKREDI AS 18/23 FRN C COVD95.6341
NO0010819766MANDAL KOMM 18/20 FRN95.6510
NO0010819956ASKIM KOMM 18/22 FRN95.0369
NO0010820368STADSHYPOTEK AB 18/23 FRN C COVD95.7757
NO0010821051DNB BOLIGKREDITT AS 18/21 FRN C COVD96.2316
NO0010821192EIKA BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.3904
NO0010821457TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN96.8594
NO0010821598DEN NORSKE STAT 18/28 2,00%97.9959
NO0010821937ORKDAL KOMM 18/21 FRN95.4700
NO0010821952PORSGRUNN KOMM 18/22 FRN95.3726
NO0010822380KLP BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.3705
NO0010823255SR-BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.2223
NO0010823800STAVANGER KOMM 18/23 FRN94.5360
NO0010823982SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 18/22 FRN C COVD93.7357
NO0010824220HARSTAD KOMM 18/22 FRN95.3677
NO0010826233DANSKE BANK A/S 18/23 FRN STEP C COVD94.1239
NO0010826316DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19061998.9853
NO0010826340LARVIK KOMM 18/21 FRN95.1785
NO0010830276REALKREDIT DANMARK A/S 18/21 FRN COVD95.6962
NO0010830300RAUMA KOMM 18/20 FRN95.6132
NO0010830458EIDSVOLL KOMM 18/20 FRN95.5767
NO0010831209TRØNDELAG FYLKE 18/23 FRN94.4751
NO0010831480TROMSØ KOMM 18/22 FRN94.3466
NO0010831662VERD BOLIGKREDI AS 18/23 FRN STEP C COVD86.3226
NO0010831803HARSTAD KOMM 18/20 FRN95.3189
NO0010832298DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 18091998.7176
NO0010832587NOTODDEN KOMM 18/20 FRN95.3188
NO0010832637SPB SØR BOLIGKREDITT AS 18/25 FRN C COVD93.9093
NO0010832926ASKØY KOMM 18/22 FRN93.8647
NO0010834450SPB 1 BOLIGKREDITT AS 18/24 ADJ C COVD96.1124
NO0010834542VÄSTERÅS STAD 18/24 FRN93.1660
NO0010834989STAVANGER KOMM 18/22 FRN94.5393
NO0010835390SPB VEST BOLIGKREDIT AS 18/24 FRN C COVD95.8195
NO0010835473KLP KOMMKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.3618
NO0010837016TØNSBERG KOMM 18/23 FRN94.7726
NO0010837982ÅLESUND KOMM 18/21 FRN95.6715
NO0010839566DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 18121998.4359
NO0010840697DNB BOLIGKREDITT AS 19/22 FRN C COVD95.5432
NO0010841034SPB ØST BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD96.0509
NO0010841232OBOS BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD94.2228
NO0010841380SR-BOLIGKREDITT AS 19/22 FRN C COVD94.3405
NO0010841638KFW BANKENGRUPPE 19/22 FRN100.3927
NO0010841893NORDIC INVESTMENT BANK 19/22 1,50%93.8137
NO0010842677EUROPEAN INVESTMENT BANK 19/24 FRN101.9152
NO0010843030MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 19/23 FRN98.3980
NO0010843311BUSTADKREDITT SOGN O AS 19/25 FRN C COVD95.7566
NO0010843626NORDEA EIENDOMSKREDI AS 19/24 FRN C COVD95.6817
NO0010844079DEN NORSKE STAT 19/29 1,75%96.2124
NO0010844285STEINKJER KOMM 19/21 FRN94.6901
NO0010847106DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 18032098.1490
NO0010847114STADSHYPOTEK AB 19/24 ADJ C COVD95.5275
NO0010848310NOTODDEN KOMM 19/21 FRN95.0929
NO0010851835ÅS KOMM 19/22 FRN95.1073
NO0010853096MØRE BOLIGKREDITT AS 19/25 FRN C COVD94.2365
SE00037844613.5% SNR 01/06/2022 SEK500093.9118
SE00056767232.25% SNR SEC 19/06/19 SEK 85.4590
SE00069912461% CVD BDS 08/04/2022 SEK 84.0925
SE00104427311.25% SNR 20/09/2023 SEK 84.3464
SE0010599456FRN SNR SEC MTN 12/2022 SEK69.4921
SE00110896221% CVD BDS 20/12/2023 SEK 83.2104
SE0011426162FRN SNR SEC MTN 05/2022 SEK70.2729
US013051EE353.35% SNR 01/11/23 USD5000 795.5458
US05252FAD242.05%-FRN SNR 27/05/20 USD 771.8874
US06416CAB461.85%-FRN GTD 14/04/20 USD 771.7954
US06416CAC291.875%-FRN GTD 26/04/21 USD769.5759
US135087H6432% SNR 15/11/2022 USD5000 776.2366
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD250000797.1314
US298785GP552.125% SNR 15/10/21 USD1000778.5138
US298785HA772% SNR 15/03/2021 USD1000 776.3466
US298785HF641.375% SNR 15/09/21 USD1000765.5693
US4581X0CH921.75% SNR 15/10/19 USD1000 790.0746
US500769HC171.25% GTD SNR 30/09/19 USD 788.9109
US500769HF482.125% GTD SNR 07/03/22 USD780.8846
US500769HM981.75% SNR 15/09/21 USD1000 772.3909
US63253XAH262.125% SNR MTN 09/09/19 USD793.2092
US63253XAJ812.25%-FRN GTD 16/03/21 USD 776.7803
US683234C6302.5% SNR 10/09/2021 USD 784.8314
US68323ADH411.875% SNR 21/05/20 USD5000787.8295
US748149AH492.875% SNR 16/10/24 USD5000785.5897
US748149AM342.375% SNR 31/01/22 USD5000785.7918
US780082AA141.875%-FRN GTD 05/02/20 USD774.9108
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2020 USD772.8129
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2021 USD777.4329
US78011DAG972.2%-FRN GTD 23/09/2019 USD775.2012
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD790.8430
US85235YAC751.875% SNR MTN 02/10/19 USD790.9219
US9128285B272.75% SNR 30/09/2020 USD 801.5012
US912828F3951.75% SNR 30/09/2019 USD100808.4225
US912828L6581.375% SNR 30/09/20 USD100 785.3762
US912828UB411% SNR 30/11/2019 USD100 802.3615
US912828UN882% SNR 15/02/2023 USD100 780.6197
US96122XAH172%-FRN GTD 03/03/20 USD1000774.1828
US96122XAL292.1%-FRN GTD 25/02/2021 USD774.8065
USC06156KT621.75%-FRN GTD 15/06/21 USD 747.9670
USC88660FF472.25%-FRN GTD 15/03/21 USD 776.9823
USC8888LBB561.95%-FRN GTD 02/04/20 USD 773.3118
XS02507291094.25% GTD SNR 12/04/21 EUR 948.4382
XS02609816584.5% GTD SNR 13/07/2021 EUR992.0046
XS02890111984.375% GTD SNR 28/02/22 EUR989.5526
XS03044590264.75% GTD SNR 08/06/22 EUR 999.2726
XS04561785804% GTD SNR 07/10/2019 EUR 925.6068
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 100.4148
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 86.6835
XS05179497483.625% SNR 22/06/2020 NOK 100.3329
XS05429508104% GTD SNR 29/09/2020 EUR 942.4701
XS07216522525% PFBRF 20/12/2021 NOK 103.2352
XS08544018731.75% SNR SEC 15/11/19 USD 788.2285
XS08743517281.375% SNR 15/01/2020 EUR 903.3145
XS08945009811.5% SNR MTN 25/02/2020 EUR904.8697
XS08961592571.625% SNR SEC 28/02/20 EUR905.7944
XS09185571241.375% GTD SNR 17/04/20 EUR903.5673
XS09255255101.125% GTD SNR 07/05/20 EUR902.0166
XS09268221891.125% SNR SEC 07/05/20 EUR901.7498
XS0984033968FRN GTD SNR MTN 10/2020 SEK83.0530
XS09871012421.625% SNR SEC 30/10/20 EUR902.4013
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR901.0591
XS10493567253.25% SNR 14/03/24 NOK10000100.3270
XS10574780231.375% GTD SNR 16/04/21 EUR897.9797
XS1072393835FRN SNR SEC 05/24 EUR100000871.1351
XS10725164271.375% GTD 28/05/2021 EUR 898.7780
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 895.9716
XS10910944480.625% GTD 29/07/2019 EUR 895.1761
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'96.9830
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD791.9109
XS11115593390.375% GTD SNR 18/09/19 EUR893.3834
XS11132127210.375% SNR 26/08/2019 EUR 893.2378
XS1136906234FRN SNR 02/2020 EUR100000 889.6272
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR895.9983
XS1151620637FRN GTD SNR EMTN 01/22 USD 784.4266
XS11671291101.125% GTD SNR 23/12/19 GBP1005.2167
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR889.1789
XS11859719231.5% SNR 13/03/25 NOK10000 92.9695
XS11881277881.875% SNR MTN 12/02/22 USD774.4015
XS11893124620.57% SNR EMTN 13/02/20 SEK84.0670
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 96.3533
XS11970375150.25% SNR 04/06/2020 EUR 894.3659
XS12042555220.25% GTD SNR 19/03/20 EUR 893.8567
XS12240024740.275% GTD SNR 28/04/22 EUR883.0469
XS12275939331.5% SNR 12/05/22 NOK10000 95.1953
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 83.4909
XS1242410733FRN GTD SNR EMTN 06/20 EUR 891.8149
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 85.4285
XS12638548010.5% GTD 22/07/2020 EUR 881.3294
XS12638788180.75% GTD 22/07/2021 EUR 894.3097
XS12667868101.875% SNR MTN 28/07/20 USD775.0737
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 879.2401
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 96.0220
XS12818377961.5% SNR 31/08/2022 NOK 93.6226
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 83.6740
XS12878439050.5% GTD SNR 16/12/2020 EUR882.8831
XS12879316010.375% SNR SEC 08/09/20 EUR880.0134
XS12880400550.25% SNR EMTN 15/10/20 EUR880.5298
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 96.3591
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR883.0619
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 880.0623
XS12969485880.375% GTD SNR 29/09/20 EUR880.5216
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR882.4327
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR880.7030
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR878.6915
XS13447454810.375% SNR 14/01/2021 EUR 881.1310
XS13448954500.75% SNR EMTN 18/01/23 EUR882.8150
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR880.3994
XS13554831620.25% SNR SEC 20/01/21 EUR 879.2538
XS13623192840.15% SNR MTN 11/02/21 EUR 877.6990
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 97.5154
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR876.1977
XS13827915460.1% GTD SNR 15/10/2021 EUR871.1082
XS13849150100.25% SNR EMTN 29/03/23 EUR838.6695
XS13915896260.5% GTD SNR 11/04/2023 EUR871.9798
XS13947534841% SNR 25/05/2021 NOK10000 94.4376
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK83.2255
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK83.7222
XS14229519931.625% SNR 01/06/2021 USD 766.6894
XS1425202576FRN SNR EMTN 06/21 USD1000 784.6391
XS14325936600.125% GTD SNR 16/06/21 EUR876.5165
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 82.1022
XS14575646461.25% SNR 29/07/19 USD1000 788.2495
XS14694121491.375% PFBRF 09/08/2019 USD797.2616
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000764.8272
XS14807225671.125% SNR 23/08/2019 USD 794.6659
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 99.6116
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000082.4500
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 97.0179
XS15484100800.05% SNR SEC 11/01/22 EUR 878.0516
XS1551060426FRN GTD SNR 02/20 USD200000783.8682
XS15553178970.05% SNR MTN 25/01/22 EUR 878.1219
XS15553309991.5% SNR 26/01/24 NOK10000 93.2522
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 95.3303
XS15700251111% SNR MTN 15/11/21 GBP1000980.5356
XS15721461620.125% GTD SNR 01/03/21 EUR876.6307
XS15782965322.375% GTD SNR 15/03/22 USD775.7427
XS1586371970FRN SNR EMTN 03/2021 SEK 84.1696
XS1586710938FRN SNR EMTN 03/2021 NOK 95.9190
XS15960168472.5% SNR EMTN 12/04/22 USD 778.6080
XS16190102490.75% SNR EMTN 15/12/21 GBP972.0258
XS16277783160.625% SNR 14/06/2023 SEK 81.6682
XS16924882621.875% GTD SNR 05/10/20 USD772.0302
XS1713492731FRN EMTN 02/2023 NOK100000094.9012
XS17183021412% SNR 16/11/2020 USD200000763.2196
XS17392466651.375% SNR 19/06/2023 NOK 93.5937
XS17567258310.25% GTD SNR 24/01/23 EUR 864.6074
XS17888346191.625% SNR 24/05/2023 NOK 93.3287
XS1799536922FRN SNR EMTN 03/2023 NOK 95.2790
XS18052637431.875% SNR 10/04/2024 NOK 94.5502
XS18130518580.375% SNR SEC 26/04/23 EUR867.6663
XS1815379497FRN GTD SNR 05/23 GBP100000973.8005
XS18293267160.375% GTD SNR 30/05/23 EUR868.0495
XS1833436964FRN GTD SNR SEC 06/2021 GBP987.8123
XS1833938555FRN GTD SNR SEC 06/2021 GBP987.7332
XS18512292180.875% SNR 05/07/2028 EUR 870.2904
XS18808706020.375% GTD 20/09/2023 EUR 870.7609
XS1900633303FRN SNR EMTN 11/2024 SEK 69.4921
XS19348584701.683% SNR MTN 16/01/24 NOK93.9561
XS19377153052.625% GTD SNR 15/09/22 USD774.7615
XS19392691602.875% GTD SNR 29/01/22 USD795.1744
XS19401272171.375% SNR 24/01/2022 NOK 95.0914
XS19451306200.875% SNR SEC 01/02/29 EUR862.4105
XS1952078522FRN SNR 02/2022 NOK1000000 100.1813
XS19538266221.625% SNR 26/02/2024 NOK 90.4417
XS19541617630.597% SNR 21/02/2024 SEK 81.7583
XS1957273334FRN SNR EMTN 02/2024 SEK 69.4921
XS19676582431.625% GTD SNR 03/04/24 NOK93.4111