Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 28 (9. juli – 15. juli)

Rapportørbankene solgte valuta for netto 1,0 milliarder kroner spot og kjøpte for netto 0,7 milliarder kroner på termin i uke 28. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 0,1 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 0,8 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 1,3 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 0,1 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 81,2 milliarder kroner.

Neste publisering: 25. juli 2018 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 26 Uke 27 Uke 28
Spot 15,1 -3,6 -1,0
Termin 3,4 -11,7 0,7
Swap 66,0 120,0 81,2

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall