Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 37 (10. september – 16. september)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 8,6 milliarder kroner spot og solgte for netto 3,6 milliarder kroner på termin i uke 37. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 4,1 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 0,8 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 7,1 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 2,4 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett solgte valuta i swapmarkedet for netto 45,9 milliarder kroner.

Neste publisering: 26. september 2018 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 35 Uke 36 Uke 37
Spot -7,4 0,2 8,6
Termin 6,8 -0,8 -3,6
Swap -5,6 3,5 -45,9

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall