Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 45 (5. november – 11. november)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 1,0 milliarder kroner spot og solgte for netto 1,1 milliarder kroner på termin i uke 45. Utenlandske banker kjøpte valuta spot for netto 1,2 milliarder kroner og finansielle kunder solgte valuta spot for netto 1,5 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 0,4 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 1,5 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 133,5 milliarder kroner.

Neste publisering: 21. november 2018 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 43 Uke 44 Uke 45
Spot 11,0 -1,3 1,0
Termin -9,7 3,9 -1,1
Swap 22,4 167,0 133,5

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall