Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 1 (31. desember – 6. januar)

Rapportørbankene solgte valuta for netto 2,1 milliarder kroner spot og kjøpte for netto 1,6 milliarder kroner på termin i uke 1. Utenlandske banker kjøpte valuta spot for netto 0,6 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 0,2 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 1,1 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 1,2 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 116,3 milliarder kroner.

Publisering av valutastatistikken for uke 2 er utsatt på grunn av forsinket rapportering.

Siste tre uker


Uke 51 Uke 52 Uke 1
Spot 4,5 -2,3 -2,1
Termin -10,1 2,6 1,6
Swap 93,7 74,9 116,3

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall