Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 11 (11. mars – 17. mars)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 4,6 milliarder kroner spot og solgte for netto 3,5 milliarder kroner på termin i uke 11. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 8,6 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 0,5 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 5,0 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 1,3 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett solgte valuta i swapmarkedet for netto 141,9 milliarder kroner.

Neste publisering: 27. mars 2019 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 9 Uke 10 Uke 11
Spot -11,1 -2,3 4,6
Termin 7,5 1,1 -3,5
Swap -53,4 -70,3 -141,9

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall