Indikatorer for prisvekst

Tabellen nedenfor oppdateres kl. 14.00 samme dag som Statistisk sentralbyrå publiserer konsumprisindeksen. Den viser prosentvis endring fra samme måned året før (tolvmånedersvekst) for følgende indikatorer:

KPI: Konsumprisindeksen. Kilde: Statistisk sentralbyrå

KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Kilde: Statistisk sentralbyrå

KPIXE: KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser. (Beregningsmetoden ble endret fra og med KPIXE for juni 2013, se Endret beregningsmetode for KPIXE. Modellen for å anslå bensinpriser til beregning av KPIXE ble endret fra og med KPIXE for mars 2016, se Ny modell for å anslå bensinpris til beregning av KPIXE.)

Trimmet snitt (20 prosent): Et trimmet gjennomsnitt av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI justert for avgiftsendringer (KPI-JA). Kilde: Statistisk sentralbyrå

Vektet median: Vektet median av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI-JA. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Indikatorer for prisvekst

KPI KPI-JAE KPIXE Trimmet snitt¹ Vektet median¹
Aug.18 3,4 1,9 2,3 2,3 1,8
Jul.18 3,0 1,4 1,9 1,7 1,7
Jun.18 2,6 1,1 1,6 1,7 1,7
Mai.18 2,3 1,2 1,7 1,6 1,7
Apr.18 2,4 1,3 1,7 1,9 1,6
Mar.18 2,2 1,2 1,5 1,7 1,6
Feb.18 2,2 1,4 1,7 1,8 1,7
Jan.18 1,6 1,1 1,4 1,5 1,6
Des.17 1,6 1,4 1,7 1,5 1,6
Nov.17 1,1 1,0 1,3 1,5 1,6
Okt.17 1,2 1,1 1,4 1,3 1,6
Sep.17 1,6 1,0 1,2 1,7 1,7
Aug.17 1,3 0,9 1,0 1,5 1,7

¹ På grunn av en omlegging av statistikken på detaljert nivå i Statistisk sentralbyrå, er det brudd i serien i januar 2016 og januar 2017

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Tidsserier fra januar 2006