Når kommer de nye sedlene?

Den nye seddelserien settes i sirkulasjon i tre omganger. De første to valørene kom i mai 2017. Hele seddelserien skal være introdusert innen utgangen av 2019.

Nye 100- og 200-kronesedler ble satt i sirkulasjon 30. mai 2017. 18. oktober 2018 vil nye 50- og 500-kronesedler gis ut. Til slutt kommer 1000-kroneseddelen. Planen er å lansere den i 4. kvartal 2019.

Fremdriftsplan

Å lage en seddelserie er en kompleks jobb. Derfor må vi ta høyde for at det kan oppstå utfordringer som forsinker oss.

Publisert 22. november 2016 10:00
Endret 30. mai 2018 13:54