Ugyldige mynter

Norges Bank kan bestemme at sedler og mynter skal settes ut av omløp. Etter kunngjøringen er sedlene og myntene fortsatt tvungne betalingsmidler og kan brukes på ordinær måte i ett år. Norges Bank er deretter pliktig til å veksle inn de ugyldige sedlene og myntene i ytterligere 10 år.

Følgende mynter er ikke lenger gyldig som betalingsmiddel:

50-øremynten 1996-2011 (Kan veksles hos Norges Bank gebyrfritt fram til 1. mai 2022)

Mynter 1992-1996

Mynter 1957-1991

Merk at 5-kronemynter (1963-1997) og 10-kronemynter (1983-1991) kan veksles hos Norges Bank mot et gebyr.

Publisert 30. mai 2017 12:30

Veksle ugyldige sedler og mynter

Dersom du ønsker å veksle ugyldige sedler og mynter, ber vi deg om å lese retningslinjene for veksling. Norges Bank veksler inn etter pålydende verdi. Eldre seddelutgaver og mynter kan ha samleverdi. Ta eventuelt kontakt med mynthandlere for nærmere informasjon om dette.