Case-NM

Norges Bank case-NM er en landsomfattende casekonkurranse for studenter i økonomi og finans på bachelor- og masternivå. Vi arrangerer delfinaler i Oslo, Bergen og Trondheim. Nytt av i år er at det også gjennomføres en elektronisk delfinale der studenter fra studiesteder utenfor disse byene får muligheten til å være med.

De tre beste lagene fra hver delfinale går videre til finalen ved Norges Banks hovedkontor i Oslo. Vinnerlaget får delta på sentralbanksjefens årstale med påfølgende middag.

Påmelding

Inntil 12 lag à fire personer kan delta i hver delfinale. Alle på laget må være studenter på bachelor- eller masternivå i økonomi og/eller finans.

Vurderingskriterier

Lagene vil bli bedømt ut fra kvaliteten på den skriftlige besvarelsen, innhold og framførelse av den muntlige besvarelsen, og evnen til samarbeid underveis.

Gruppeansvarlig vil evaluere både laget og hver enkelt deltaker underveis, og er tilgjengelig for en personlig eller gruppevis tilbakemelding for de som ønsker det.

Husk at det sjelden finnes svar med to streker under i økonomi og finans. Caseteamet vil først og fremst se etter sterke resonnementer, og legger vekt på at laget argumenterer godt for den løsningen som er valgt.

Finalen i Oslo

Finalen i case-NM avholdes i Norges Banks hovedkontor på Bankplassen 2 i Oslo sentrum. Der får de tre beste lagene fra hver av de fire delfinalene muligheten til å bli kjent med både Norges Bank-ansatte og studentkolleger fra hele landet.

Deltakerne samles hos Norges Bank dagen før finalen for sosiale aktiviteter, mat og god drikke. På finaledagen starter vi tidlig med oppgaveløsningen, før deltakerne får anledning til å delta på pressekonferansen etter Norges Banks hovedstyremøte med rentebeslutning. Der vil de blant annet få utdelt Pengepolitisk rapport, som vil komme til nytte når besvarelsen skal ferdigstilles seinere på dagen.

Etter lunsj blir det oppgaveløsning og foredrag av en sentral beslutningstaker i Norges Bank, før vinneren kåres et stykke ut på ettermiddagen. Førstepremien er blitt en snakkis. Vinnerlaget er nemlig sikret plass under sentralbanksjefens årstale med påfølgende middag i februar året etter.

Deltakerne får dekket reise, opphold og mat under finalen.

Har du noe du lurer på?

Kontakt Norges Bank HR på casenm@norges-bank.no

Publisert 7. desember 2016 15:15
Endret 16. oktober 2018 16:17
Møt vinnerne av Case-NM 2018