Forskning

Forskningen i Norges Bank har som formål å bidra til å styrke analysegrunnlaget som ligger til grunn for de avgjørelsene banken tar. Forskningsaktiviteten er rettet inn mot pengepolitikk og finansiell stabilitet, og skal være forankret i det internasjonale og norske forskningsmiljøet.

Forskere

Artikler

Working Papers

Forskningsseminar

Konferanser

ReFIT – review of flexible inflation targeting

Mer informasjon om forskning i Norges Bank finner du på våre engelske sider.

Norges Banks fond til økonomisk forsking

Norges Banks fond til økonomisk forskning gir støtte til økonomisk forsking, blant annet til forskaropphald i utlandet, til deltakelse på internasjonale konferanser for å presentere eget forskningsarbeid, og til å arrangere forskningskonferanser i Noreg. Søknadsfrist 1. mai hvert år.

Publisert 9. april 2008 15:52

Kontakt

Kasper Roszbach
Forskningsdirektør

Tlf. 22 31 68 65 / +47 404 66 220
E-post: Kasper.Roszbach@Norges-Bank.no

Konferanser