Finanskrisen og Norges Bank

Finanskrisen ble utløst i august 2007.

For å dempe virkningene av finanskrisen har Norges Bank satt i verk en rekke tiltak for å øke likviditeten i banksystemet. Norges Bank har gitt lån med lengre varighet enn vanlig, og lempet på kravene til sikkerhet bankene må stille for å få lån.

Publisert 28. januar 2009 12:25