Noregs Bank-bygget

Hovudkontorbygget til Noregs Bank ligg på Bankplassen i Kvadraturen i Oslo sentrum.

Norges Bank-bygget

Noregs Bank, Oslo (Foto: Esten Borgos)

Bygget er teikna av arkitektane MNAL Kjell Lund og Nils Slaatto, som vann den opne arkitektkonkurransen i 1973. Bygget blei innvigd 13. oktober 1986.

Hovudkontorbygget til Noregs Bank består av ei sentralblokk på sju etasjar med randbygg på fire–fem etasjar. Toppetasjane har skråtak med glas.

Bygget er forma etter eit struktursystem med ein modul som er broten ned til 90 cm. Underetasjane og fire topptårn er i plasstøypt betong. Over bakken er bygget sett opp av prefabrikkerte betongsøyler og betongbjelkar der fasadeelementa er monterte. Hjørnesonene er plasstøypte. Fasaden er karakterisert av glas i ein kombinasjon med raudleg Røyken-granitt eller kopar.

 

Publisert 14. mai 2003 12:52
Endret 6. juni 2011 18:30

Erfaringer fra Norges Banks perimeter-sikringsarbeid

Norges Bank har siden 2012 arbeidet med å styrke den ytre sikkerheten til kvartalet Bankplassen 2.

Arbeidene ble ferdigstilt i 2017 . Ettersom det har vært stor interesse for løsningene perimetersikringsprosjektet har kommet frem til, ønsker banken å dele så mye som mulig av erfaringene som er gjort.