Arbeidsgruppe alternative referanserenter i norske kroner (ARR)

Om arbeidsgruppen

Referanserenter spiller en kritisk rolle i det globale finansielle systemet. Store verdier er knyttet opp mot disse rentene gjennom ulike finansielle produkter og låneavtaler. Som respons på avsløringer av forsøk på manipulasjon av internasjonale referanserenter og en nedgang i aktiviteten i det usikrede interbankmarkedet i etterkant av finanskrisen, tok G20-landene, gjennom Financial Stability Board (FSB), initiativ til å reformere referanserentene.

Som en respons på anbefalingene fra FSB og arbeidet som gjøres i andre land på dette feltet, har Norges Bank etter samråd med finansnæringen besluttet å opprette en arbeidsgruppe for alternative referanserenter i norske kroner. Arbeidsgruppen består av deltakere fra norske banker og utenlandske filialer med god kjennskap til det norske rentemarkedet og bruken av norske referanserenter Første del av gruppens arbeid vil bestå i å fremme forslag til mulige alternative referanserenter og hva som skal til for å få disse rentene etablert. Senere vil gruppen jobbe med hvordan slike renter kan tas i bruk som referanse.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med ARR@norges-bank.no

Åpent møte om alternative referanserenter i norske kroner (ARR)

Tirsdag 20. november 2018 kl. 14:00 til 16:00. Registrering starter kl. 13:30.

 • 14.00-14.10 Innledning:
  Øystein Olsen, sentralbanksjef, Norges Bank
 • 14.10-14.50 Arbeidsgruppen presenterer sitt foreløpige arbeid og forslag til alternative referanserenter:
  Jørgen Gudmundsson, leder for risiko- og makroanalyse, Sparebanken Vest
 • 14.50-15.30 Innlegg fra markedsaktører:
  • Robert Eilertsen, leder for Treasury Markets, Equinor
  • Sigbjørn Birkeland, direktør for kapitalmarkeder, Kommunalbanken
  • Lars Andreas Løwe Løtvedt, porteføljeforvalter, Nordea Investment Management
 • 15.30-16.00 Q&A

Påmelding til møtet
Frist for påmelding: onsdag 14. november 2018.

En konsultasjonsrapport vil bli publisert på denne nettsiden i god tid før møtet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til sekretariatet på e-post ARR@norges-bank.no

Publisert 11. oktober 2018 12:05
Endret 11. oktober 2018 11:41

Nedlastinger