Arbeidsgruppe alternative referanserenter i norske kroner (ARR)

Om arbeidsgruppen

Referanserenter spiller en kritisk rolle i det globale finansielle systemet. Store verdier er knyttet opp mot disse rentene gjennom ulike finansielle produkter og låneavtaler. Som respons på avsløringer av forsøk på manipulasjon av internasjonale referanserenter og en nedgang i aktiviteten i det usikrede interbankmarkedet i etterkant av finanskrisen, tok G20-landene, gjennom Financial Stability Board (FSB), initiativ til å reformere referanserentene.

Som en respons på anbefalingene fra FSB og arbeidet som gjøres i andre land på dette feltet, har Norges Bank etter samråd med finansnæringen besluttet å opprette en arbeidsgruppe for alternative referanserenter i norske kroner. Arbeidsgruppen består av deltakere fra norske banker og utenlandske filialer med god kjennskap til det norske rentemarkedet og bruken av norske referanserenter Første del av gruppens arbeid vil bestå i å fremme forslag til mulige alternative referanserenter og hva som skal til for å få disse rentene etablert. Senere vil gruppen jobbe med hvordan slike renter kan tas i bruk som referanse.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med ARR@norges-bank.no

Åpent møte om alternative referanserenter i norske kroner (ARR)

Arbeidsgruppen for alternative referanserenter (ARR) inviterer til et åpent møte hos Norges Bank, tirsdag  20. november 2018 kl. 14:00 til 16:00. Sentralbanksjef Øystein Olsen vil holde et innledende innlegg før arbeidsgruppen presenterer sitt foreløpige arbeid. I forkant av møtet vil det publiseres en konsultasjonsrapport. Rapporten og ytterligere detaljer om påmelding og program for møtet vil bli publisert på arbeidsgruppens nettside i god tid før møtet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til sekretariatet på e-post ARR@norges-bank.no

Møter

Publisert 4. mai 2018 11:30
Endret 7. september 2018 13:40

Nedlastinger