Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD564.7025
BE00024916610.5% SNR SEC 01/10/2021 EUR874.3464
CH03709436040% SNR 28/06/2019 CHF5000 781.7701
DE00011023581.5% SNR 15/05/2024 EUR0.01952.7180
DE00011350446.5% SNR 04/07/2027 EUR0.011303.7036
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1426.4869
DE000A2DAR240.125% GTD SNR 15/01/24 EUR849.3661
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000784.4140
DE000LB1P7A6FRN PFBRF 05/2021 GBP1000001009.9612
DE000NRW0KJ6FRN SNR 08/2019 USD100000 778.4595
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01119.9337
DK00020321192% SNR SEC 01/10/20 DKK0.01120.3795
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01120.1479
DK00020356411% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01119.3309
DK00020362921% CVD BDS 01/10/21 DKK0.01119.3675
DK0002036375FRN 07/2019 DKK0.01 117.6377
DK00020369611% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01117.7845
DK0002038587FRN 07/2021 DKK0.01 98.8533
DK00020388271.5% CVD BDS 01/10/2040 DKK92.2631
DK00020411021% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01119.0716
DK0002041532FRN 07/2022 DKK0.01 'REGS' 115.3447
DK00046039741% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01118.7674
DK0004609906FRN 10/2022 SEK0.01 '15G' 65.5538
DK00063385201% CVD BDS 01/10/20 DKK0.01117.9983
DK0006340856FRN 07/2020 DKK0.01 117.0036
DK00063426391% CVD BDS 01/10/22 DKK0.01117.4443
DK00089293911% SNR SEC 01/01/21 DKK0.01118.3849
DK00089311080.125% SNR 08/11/23 DKK0.01114.5379
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01119.3190
DK00092949281% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01117.7586
DK00092950651% BDS 01/04/23 DKK0.01 118.4947
DK00092971942% SNR SEC 01/10/47 DKK0.0192.2631
DK0009299133FRN 07/2019 DKK0.01 '11F' 117.6376
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01118.7339
DK00093899831% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01117.7851
DK0009391963FRN 07/2020 DKK0.01 '422E' 116.5507
DK00093956001% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01119.0716
DK00095004151% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01119.0716
DK00095023871% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01118.7674
DK00095031951% CVD BDS 01/01/23 DKK0.01117.4650
DK00095034351% SNR SEC 01/07/19 DKK0.01118.9286
DK00095035181% CVD BDS 01/07/20 DKK0.01117.9672
DK00095039481% SNR 01/04/2019 DKK0.01 118.7674
DK00095041692% CVD BDS 01/10/47 DKK0.0192.2631
DK00095047552% SNR SEC 01/10/47 DKK0.0192.2631
DK0009508665FRN 07/2019 SEK0.01 '32H/H'84.0444
DK00095090441% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01119.3190
DK00095094730.35%-FRN 01/07/19 DKK0.01 117.7349
DK00095096301% CVD BDS 01/07/21 DKK0.01119.3468
DK0009509713FRN 10/2021 EUR0.01 '32G' 870.1332
DK0009510646FRN SNR 10/19 DKK0.01'32H/H117.7148
DK00095130791% CVD BDS 01/07/22 DKK0.01117.6055
DK0009513236FRN 01/20 DKK0.01'32H''REGS117.7580
DK00095135822% CVD BDS 01/10/50 DKK0.01111.3543
DK0009513905FR 07/20 DKK0.01'32H/H'REGS116.3772
DK0009514127FRN SNR 07/20 DKK0.01'32H/H116.4395
DK00095164110%-FRN 01/10/22 DKK0.01'32H115.0402
DK00095167670%-FRN 01/07/22 DKK0.01'32H115.3824
DK00095205200.184%-FRN 01/01/2024 EUR 868.7171
DK0009781833FRN 04/2019 DKK0.01 '41D' 99.9517
DK00097925252% CVD BDS 01/01/20 DKK0.01120.3599
DK00097967811% CVD BDS 01/07/19 DKK0.01118.9286
DK00097968641% CVD BDS 01/07/23 DKK0.01118.3643
DK00304298730.27% CVD BDS 10/10/22 EUR 844.1999
EU000A1U98290.875% SNR 15/10/19 EUR0.01877.6025
FI40000108483.375% SNR 15/04/20 EUR1000920.8028
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000956.8525
FI40002197870% SNR 15/09/2023 EUR1000 848.8628
FR00005712185.5% SNR 25/04/29 EUR1'REGS1265.3710
FR00123324500.625% SNR 28/11/22 EUR1000861.1541
FR00133117431% SNR EMTN 25/01/2021 GBP 986.4325
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C96.0385
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C94.8872
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS646.5169
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%103.2332
NO0010479066EIKA LIKVIDITET965.9781
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%101.6007
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%105.1698
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%100.8368
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/21 ADJ C COVD103.1934
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%104.2301
NO0010622004VEGAMOT AS 11/19 4,85%101.5858
NO0010628035HOLBERG OMF94.8529
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%99.6159
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%99.1371
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD97.2729
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD97.1845
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.3348
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD97.1854
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.4983
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD97.5376
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%97.7748
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD97.3992
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.6220
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.6826
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.2336
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%99.6112
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.1920
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD97.4790
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.7592
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD99.5038
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.0333
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD97.0219
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.6063
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD92.1500
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD97.5035
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD96.4431
NO0010705304TRONDHEIM KOMM 14/20 FRN96.9049
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%102.5593
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD95.8070
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.7147
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN97.2571
NO0010709355HELGELAND BOLIG AS 14/20 FRN STEP C COVD96.3549
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%101.4929
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD89.6445
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD96.3769
NO0010710825LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/21 FRN C COVD89.4932
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.3888
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD96.3371
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 FRN STEP C COVD96.8758
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.3331
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.3268
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD96.7694
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.2218
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD96.4063
NO0010723018KLP BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD96.2725
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD96.3841
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD96.5303
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN94.5200
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.6352
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD96.2204
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD96.2902
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD95.4841
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%92.4382
NO0010731938SSB BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD95.2776
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD96.4536
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%96.8926
NO0010733017DNB OMF943.9698
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD95.2490
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.4298
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN95.9063
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD89.5814
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%94.5077
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD96.4633
NO0010744824FANA SPB BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD96.5462
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%94.7815
NO0010745300SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/19 FRN C COVD97.5938
NO0010745334SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.6362
NO0010745342SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD96.6083
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.3942
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/20 1,305%93.1587
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/22 1,742%88.6363
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD96.8689
NO0010748601HELGELAND BOLIGKREDI AS 15/19 FRN C COVD97.2967
NO0010751977ASKØY KOMM 15/19 FRN97.2025
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%94.1543
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN94.4089
NO0010753197SOGN OG FJORDANE FYLKE 15/20 FRN96.4044
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.5517
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD96.6215
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY851.5237
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%95.3205
NO0010758931NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD94.0145
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 FRN C COVD96.7991
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD97.3333
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD96.7460
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD97.0672
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN97.4360
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 16/19 0,847%96.7087
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD95.8854
NO0010764129ASKER KOMM 16/19 FRN97.2546
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD96.6994
NO0010765167FANA SPB BOLIGKREDIT AS 16/22 FRN C COVD96.6628
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 FRN STEP C COVD96.7200
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD90.1232
NO0010770019BUSTADKREDITT SOGN O AS 16/22 FRN C COVD96.3134
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD95.1918
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD95.9295
NO0010774375BERGEN KOMM 16/19 FRN96.9840
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.0535
NO0010775034SANDE KOMM (LARSNES) 16/19 FRN96.9994
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN96.9694
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.6029
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD97.5961
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.3412
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN97.1985
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN95.1519
NO0010776826KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN98.1664
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD96.9721
NO0010777584MØRE BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.1166
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN97.8544
NO0010778434BJUGN KOMM 16/19 FRN97.1834
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.9987
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.9321
NO0010779382ÅLESUND KOMM 16/19 FRN97.1075
NO0010779929SOGN OG FJORDANE FYLKE 16/19 FRN97.0159
NO0010780356OSLO KOMM 16/21 FRN95.9530
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN96.7930
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN96.8672
NO0010782378STAVANGER KOMM 17/20 FRN97.0772
NO0010782543BUSTADKREDITT SOGN O AS 17/23 FRN C COVD96.0746
NO0010782774HELGELAND BOLIGKREDI AS 17/21 FRN C COVD96.0919
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.0550
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%94.7354
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.1478
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN95.8472
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD95.1148
NO0010786999SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.1147
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN95.7229
NO0010789068LARVIK KOMM 17/19 FRN96.8780
NO0010789092PORSGRUNN KOMM 17/22 FRN95.9636
NO0010789209KARMØY KOMM 17/22 FRN95.9552
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD96.4326
NO0010790108VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.8920
NO0010790405MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN94.3468
NO0010790603SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD96.1049
NO0010790694MALMÖ KOMMUN 17/22 FRN93.8720
NO0010790702FJELL KOMM 17/19 FRN97.2933
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN97.2122
NO0010792864TRØNDELAG FYLKE 17/21 FRN95.7738
NO0010793334ÖREBRO KOMMUN 17/20 FRN95.5809
NO0010793573KLP KOMMKREDITT AS 17/22 FRN C COVD94.4588
NO0010793664ROGALAND FYLKE 17/21 FRN95.7648
NO0010794308EIKA BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.7066
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD96.0539
NO0010795768DANSKE BANK A/S 17/22 FRN STEP C COVD94.4863
NO0010797384LANDKREDITT BOLIGKRE AS 17/22 FRN C COVD90.7071
NO0010798044SPB VEST BOLIGKREDIT AS 17/22 FRN C COVD93.9469
NO0010798150SKIEN KOMM 17/21 FRN95.7858
NO0010799315VERD BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD86.5497
NO0010802481REALKREDIT DANMARK A/S 17/20 FRN COVD95.6696
NO0010802507BERGEN KOMM 17/22 FRN94.6396
NO0010802853FROGN KOMM 17/19 FRN96.9721
NO0010802960DNB BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.5322
NO0010803984TØNSBERG KOMM 17/20 FRN95.7043
NO0010805179SPB VEST BOLIGK AS 17/23 FRN STEP C COVD94.4013
NO0010805468KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN97.3256
NO0010806565STAVANGER KOMM 17/21 FRN95.6151
NO0010806870OBOS BOLIGKREDITT AS 17/20 FRN C COVD96.5464
NO0010807837EIENDOMSKREDITT AS 17/20 FRN C COVD95.9504
NO0010807845VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.7046
NO0010809353SPB 1 BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.5654
NO0010809411ULLENSAKER KOMM 17/20 FRN95.7593
NO0010810047ULSTEIN KOMM 17/22 FRN94.6512
NO0010811342VÄSTERÅS STAD 17/23 FRN93.5242
NO0010813710MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/25 FRN96.0668
NO0010813884MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/23 FRN96.3780
NO0010813959STOREBRAND BOLIGKRED AS 18/23 FRN C COVD94.7020
NO0010814031SPB ØST BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.2992
NO0010814817ÅLESUND KOMM 18/21 FRN95.6961
NO0010816762EUROPEAN INVESTMENT BANK 18/23 FRN100.9625
NO0010818305BERGEN KOMM 18/22 FRN95.2570
NO0010819170BUSTADKREDITT SOGN O AS 18/24 FRN C COVD95.3775
NO0010819360TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN96.6189
NO0010819543MØRE BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN C COVD95.1490
NO0010819659MOLDE KOMM 18/22 FRN95.3837
NO0010819717NORDEA EIENDOMSKREDI AS 18/23 FRN C COVD95.0856
NO0010819766MANDAL KOMM 18/20 FRN95.3629
NO0010819956ASKIM KOMM 18/22 FRN95.3475
NO0010820368STADSHYPOTEK AB 18/23 FRN C COVD94.1539
NO0010821051DNB BOLIGKREDITT AS 18/21 FRN C COVD96.2360
NO0010821192EIKA BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.3173
NO0010821457TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN95.7067
NO0010821598DEN NORSKE STAT 18/28 2,00%97.9015
NO0010821937ORKDAL KOMM 18/21 FRN95.4106
NO0010821952PORSGRUNN KOMM 18/22 FRN94.2906
NO0010822315ARENDAL KOMM 1,188% CERT 365 08051997.9270
NO0010822380KLP BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.1809
NO0010823255SR-BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD93.9175
NO0010823800STAVANGER KOMM 18/23 FRN94.1753
NO0010823982SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 18/22 FRN C COVD94.8429
NO0010826233DANSKE BANK A/S 18/23 FRN STEP C COVD95.3214
NO0010826316DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19061998.7410
NO0010826340LARVIK KOMM 18/21 FRN95.3874
NO0010830276REALKREDIT DANMARK A/S 18/21 FRN COVD95.3697
NO0010830300RAUMA KOMM 18/20 FRN95.4482
NO0010830458EIDSVOLL KOMM 18/20 FRN95.4277
NO0010831209TRØNDELAG FYLKE 18/23 FRN94.1370
NO0010831480TROMSØ KOMM 18/22 FRN94.0268
NO0010831662VERD BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD86.1258
NO0010831803HARSTAD KOMM 18/20 FRN95.3111
NO0010832298DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 18091998.4577
NO0010832587NOTODDEN KOMM 18/20 FRN95.4075
NO0010832637SPB SØR BOLIGKREDITT AS 18/25 FRN C COVD93.6297
NO0010832926ASKØY KOMM 18/22 FRN94.2277
NO0010834450SPB 1 BOLIGKREDITT AS 18/24 ADJ C COVD95.5146
NO0010834542VÄSTERÅS STAD 18/24 FRN92.8097
NO0010834989STAVANGER KOMM 18/22 FRN94.2569
NO0010835390SPB VEST BOLIGKREDIT AS 18/24 FRN C COVD95.2524
NO0010835473KLP KOMMKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.1740
NO0010837982ÅLESUND KOMM 18/21 FRN95.4215
NO0010839566DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 18121998.1629
NO0010840697DNB BOLIGKREDITT AS 19/22 FRN C COVD95.4854
NO0010841034SPB ØST BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD94.7810
NO0010841232OBOS BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD94.8284
NO0010841380SR-BOLIGKREDITT AS 19/22 FRN C COVD94.0968
NO0010841638KFW BANKENGRUPPE 19/22 FRN100.7208
NO0010841893NORDIC INVESTMENT BANK 19/22 1,50%93.2668
NO0010842677EUROPEAN INVESTMENT BANK 19/24 FRN99.2223
NO0010843261HARAM KOMM 1,166% CERT 089 15051997.8715
NO0010843311BUSTADKREDITT SOGN O AS 19/25 FRN C COVD94.0642
NO0010843626NORDEA EIENDOMSKREDI AS 19/24 FRN C COVD95.2319
NO0010847114STADSHYPOTEK AB 19/24 ADJ C COVD95.0648
SE00037844613.5% BDS 01/06/22 SEK'1054'94.1838
SE00056767232.25% SNR SEC 19/06/19 SEK 85.7010
SE00104427311.25% SNR 20/09/2023 SEK 83.2131
SE0010599456FRN SNR SEC MTN 12/2022 SEK69.6510
SE00110896221% CVD BDS 20/12/2023 SEK 81.9188
US013051EE353.35% SNR 01/11/23 USD5000 772.6225
US05252FAD242.05%-FRN SNR 27/05/20 USD 758.5720
US06416CAB461.85%-FRN GTD 14/04/20 USD 758.1333
US06416CAC291.875%-FRN GTD 26/04/21 USD734.0398
US135087H6432% SNR 15/11/2022 USD5000 753.4257
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD250000778.9446
US298785GP552.125% SNR 15/10/21 USD1000759.9099
US298785HA772% SNR 15/03/2021 USD1000 751.9662
US298785HF641.375% SNR 15/09/21 USD1000739.7314
US298785HH212.25% SNR 15/03/22 USD1000 755.2272
US4581X0CH921.75% SNR 15/10/19 USD1000 778.6765
US500769GA691.875% GTD SNR 01/04/19 USD783.0709
US500769HC171.25% GTD SNR 30/09/19 USD 775.6093
US500769HF482.125% GTD SNR 07/03/22 USD752.6773
US500769HM981.75% SNR 15/09/21 USD1000 746.4983
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 774.8685
US63253XAJ812.25% MTN 16/03/2021 USD'26751.7635
US683234C6302.5% SNR 10/09/2021 USD 757.7256
US68323ADH411.875% SNR 21/05/20 USD5000757.4931
US748149AH492.875% SNR 16/10/24 USD5000757.2484
US748149AM342.375% SNR 31/01/22 USD5000757.2180
US780082AA141.875%-FRN GTD 05/02/20 USD755.3640
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2020 USD758.6565
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2021 USD735.2634
US78011DAG972.2%-FRN GTD 23/09/2019 USD757.2534
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD779.7703
US85235YAC751.875% SNR MTN 02/10/19 USD779.7703
US9128282D101.375% NTS 31/08/2023 USD 727.8142
US912828F3951.75% SNR 30/09/2019 USD100796.8369
US912828L6581.375% SNR 30/09/20 USD100 768.8405
US912828UB411% SNR 30/11/2019 USD100 787.7439
US912828UN882% SNR 15/02/2023 USD100 748.8386
US96122XAH172%-FRN GTD 03/03/20 USD1000754.5055
US96122XAL292.1%-FRN GTD 25/02/2021 USD750.9044
USC06156KT621.75%-FRN GTD 15/06/21 USD 729.4374
USC88660FF472.25%-FRN GTD 15/03/21 USD 751.7344
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 757.6312
USC8888LBB561.95%-FRN GTD 02/04/20 USD 760.0139
XS02507291094.25% GTD SNR 12/04/21 EUR 969.7268
XS02609816584.5% GTD SNR 13/07/2021 EUR975.6204
XS02890111984.375% GTD SNR 28/02/22 EUR971.4742
XS03044590264.75% GTD SNR 08/06/22 EUR 997.5537
XS04254132095% SNR EMTN 29/04/2019 EUR 921.1257
XS04561785804% GTD SNR 07/10/2019 EUR 913.6807
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 100.0863
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 86.8810
XS05179497483.625% SNR 22/06/2020 NOK 100.1006
XS05429508104% GTD SNR 29/09/2020 EUR 929.0221
XS07216522525% PFBRF 20/12/2021 NOK 102.6867
XS08240940893% SNR 22/05/2019 NOK10000 99.6813
XS08544018731.75% SNR SEC 15/11/19 USD 776.3363
XS08743517281.375% SNR 15/01/2020 EUR 891.5642
XS08945009811.5% SNR MTN 25/02/2020 EUR893.0919
XS08961592571.625% SNR SEC 28/02/20 EUR893.7518
XS09185571241.375% GTD SNR 17/04/20 EUR883.6269
XS09255255101.125% GTD SNR 07/05/20 EUR880.1268
XS09268221891.125% SNR SEC 07/05/20 EUR879.7323
XS0984033968FRN GTD SNR MTN 10/2020 SEK83.4824
XS09871012421.625% SNR SEC 30/10/20 EUR889.4589
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR887.0943
XS10493567253.25% SNR 14/03/24 NOK1000099.2089
XS10573074871.125% GTD SNR 22/04/19 EUR887.3597
XS10574780231.375% GTD SNR 16/04/21 EUR895.6049
XS1072393835FRN SNR SEC 05/24 EUR100000855.6006
XS10725164271.375% GTD 28/05/2021 EUR 896.0922
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 97.0005
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 884.6865
XS10910944480.625% GTD 29/07/2019 EUR 883.8030
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'96.9703
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD773.8630
XS11111553280.75% GTD SNR 17/09/21 EUR 880.1851
XS11115593390.375% GTD SNR 18/09/19 EUR881.8371
XS11132127210.375% SNR 26/08/2019 EUR 881.9392
XS11255464540.375% GTD SNR 22/10/19 EUR882.0571
XS1136906234FRN SNR 02/2020 EUR100000 877.7652
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR880.7397
XS11720947470.25% GTD SNR 22/01/20 EUR 881.3751
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR873.1649
XS11881277881.875% SNR MTN 12/02/22 USD746.7386
XS11893124620.57% SNR EMTN 13/02/20 SEK84.2797
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 96.3755
XS11970375150.25% SNR 04/06/2020 EUR 864.8525
XS12042555220.25% GTD SNR 19/03/20 EUR 881.8522
XS12196788091.25% GTD SNR 18/04/19 USD 771.2198
XS12240024740.275% GTD SNR 28/04/22 EUR848.7548
XS12275939331.5% SNR 12/05/22 NOK10000 94.1815
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 83.5952
XS1242410733FRN GTD SNR EMTN 06/20 EUR 870.9450
XS12459437550.5% GTD 15/06/2020 EUR 869.3514
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 85.2605
XS12638548010.5% GTD 22/07/2020 EUR 869.0606
XS12638788180.75% GTD 22/07/2021 EUR 879.3057
XS12667868101.875% SNR MTN 28/07/20 USD754.1574
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 866.8582
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 96.0042
XS12818377961.5% SNR 31/08/2022 NOK 93.1434
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 83.9143
XS12878439050.5% GTD SNR 16/12/2020 EUR869.8487
XS12879316010.375% SNR SEC 08/09/20 EUR867.3500
XS12880400550.25% SNR EMTN 15/10/20 EUR868.4474
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 96.4399
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR865.4371
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 867.5698
XS12969485880.375% GTD SNR 29/09/20 EUR868.1088
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR869.6618
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR868.1417
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR866.2411
XS13447454810.375% SNR 14/01/2021 EUR 867.9378
XS13448954500.75% SNR EMTN 18/01/23 EUR863.2869
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR867.1010
XS13554831620.25% SNR SEC 20/01/21 EUR 866.1609
XS13623192840.15% SNR MTN 11/02/21 EUR 864.3952
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 97.5277
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR863.1350
XS13827915460.1% GTD SNR 15/10/2021 EUR856.3397
XS13849150100.25% SNR EMTN 29/03/23 EUR851.4231
XS13915896260.5% GTD SNR 11/04/2023 EUR855.9312
XS13947534841% SNR 25/05/2021 NOK10000 94.9803
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK83.8139
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK83.5654
XS14229519931.625% SNR 01/06/2021 USD 753.9801
XS14325936600.125% GTD SNR 16/06/21 EUR863.0180
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 82.2754
XS14575646461.25% SNR 29/07/19 USD1000 770.3552
XS14694121491.375% PFBRF 09/08/2019 USD778.2888
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000739.0384
XS14807225671.125% SNR 23/08/2019 USD 776.6021
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 99.3007
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000082.4500
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 97.0080
XS15484100800.05% SNR SEC 11/01/22 EUR 861.9371
XS1551060426FRN GTD SNR 02/20 USD200000771.5409
XS15553178970.05% SNR MTN 25/01/22 EUR 862.0543
XS15553309991.5% SNR 26/01/24 NOK10000 92.5034
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 94.8118
XS15700251111% SNR MTN 15/11/21 GBP1000997.0220
XS15721461620.125% GTD SNR 01/03/21 EUR863.4799
XS15782965322.375% GTD SNR 15/03/22 USD747.2099
XS1586371970FRN SNR EMTN 03/2021 SEK 84.6401
XS1586710938FRN SNR EMTN 03/2021 NOK 96.2326
XS15960168472.5% SNR EMTN 12/04/22 USD 749.2601
XS16190102490.75% SNR EMTN 15/12/21 GBP988.0434
XS16277783160.625% SNR 14/06/2023 SEK 81.1648
XS16924882621.875% GTD SNR 05/10/20 USD756.9725
XS1713492731FRN EMTN 02/2023 NOK100000095.0444
XS17183021412% SNR 16/11/2020 USD200000748.0723
XS17392466651.375% NTS 19/06/2023 NOK 92.7886
XS17567258310.25% GTD SNR 24/01/23 EUR 846.0864
XS17888346191.625% SNR 24/05/2023 NOK 94.1760
XS1799536922FRN SNR EMTN 03/2023 NOK 95.9238
XS18052637431.875% SNR 10/04/2024 NOK 95.2240
XS18130518580.375% SNR SEC 26/04/23 EUR849.9453
XS1815379497FRN GTD SNR 05/23 GBP100000995.0103
XS18293267160.375% GTD SNR 30/05/23 EUR851.0783
XS1833436964FRN GTD SNR SEC 06/2021 GBP1010.1502
XS1833938555FRN GTD SNR SEC 06/2021 GBP1010.2135
XS18512292180.875% SNR 05/07/2028 EUR 833.0635
XS18808706020.375% GTD 20/09/2023 EUR 849.1817
XS1900633303FRN SNR EMTN 11/2024 SEK 69.6510
XS19348584701.683% SNR MTN 16/01/24 NOK92.9393
XS19377153052.625% GTD SNR 15/09/22 USD744.6599
XS19401272171.375% SNR 24/01/2022 NOK 94.7299
XS19451306200.875% SNR SEC 01/02/29 EUR822.2440
XS19538266221.625% SNR 26/02/2024 NOK 89.7101