Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD588.7402
BE00024916610.5% SNR SEC 01/10/2021 EUR867.3238
CH03709436040% SNR 28/06/2019 CHF5000 771.5957
DE00011350446.5% SNR 04/07/2027 EUR0.011288.3376
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1342.9756
DE000A11QBV2FRN GTD SNR 01/19 EUR100000874.5189
DE000A168Y140% GTD SNR 07/12/18 EUR1000874.0034
DE000A1R07X90.875% GTD SNR 18/03/19 EUR882.9878
DE000A2DAR240.125% GTD SNR 15/01/24 EUR836.8175
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000772.4117
DE000LB1P7A6FRN PFBRF 05/2021 GBP100000977.4072
DE000NRW0KJ6FRN SNR 08/2019 USD100000 772.7803
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01118.1096
DK00020321192% SNR SEC 01/10/20 DKK0.01119.4961
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01118.2585
DK00020338692% SNR SEC 01/01/19 DKK0.01119.4205
DK00020356411% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01118.5914
DK0002036375FRN 07/2019 DKK0.01 117.3401
DK00020369611% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01116.5304
DK00020411021% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01118.6835
DK0002041458FRN 07/2022 DKK0.01 114.8557
DK00046039741% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01118.4307
DK0004609906FRN 10/2022 SEK0.01 '15G' 66.6717
DK0006337043FRN 07/2019 DKK0.01 99.5417
DK00063385201% CVD BDS 01/10/20 DKK0.01117.2500
DK0006340856FRN 07/2020 DKK0.01 116.6718
DK00063426391% CVD BDS 01/10/22 DKK0.01115.9856
DK00089293911% SNR SEC 01/01/21 DKK0.01118.9199
DK00092866682% SNR SEC 01/04/19 DKK0.01119.5922
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01118.5775
DK00092950651% BDS 01/04/23 DKK0.01 116.6709
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01118.4355
DK00093847521% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01117.8733
DK00093860211% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01118.3791
DK00093899831% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01116.4694
DK00093919630%-CVD FRN 7/20DKK0.01'422E116.1708
DK0009392508FRN 07/2022 DKK0.01 '422.E'115.0100
DK00093956001% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01118.6841
DK00095004151% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01118.5365
DK00095023871% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01118.4355
DK00095028901% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01117.2722
DK00095031951% CVD BDS 01/01/23 DKK0.01116.9693
DK00095034351% SNR SEC 01/07/19 DKK0.01118.1174
DK00095035181% CVD BDS 01/07/20 DKK0.01117.4533
DK00095039481% SNR 01/04/2019 DKK0.01 118.4355
DK00095041692% CVD BDS 01/10/47 DKK0.01108.9126
DK00095047552% SNR SEC 01/10/47 DKK0.01107.4510
DK0009508665FRN 07/2019 SEK0.01 '32H/H'85.6196
DK00095090441% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01118.5780
DK00095096301% CVD BDS 01/07/21 DKK0.01118.5130
DK0009510646FRN SNR 10/19 DKK0.01'32H/H117.4112
DK00095130791% CVD BDS 01/07/22 DKK0.01116.2350
DK0009513236FRN 01/20 DKK0.01'32H''REGS115.9021
DK0009513822FRN SNR 04/21 DKK0.01'32H/H116.0411
DK0009513905FR 07/20 DKK0.01'32H/H'REGS115.9589
DK0009514127FRN SNR 07/20 DKK0.01'32H/H116.0383
DK00095164110%-FRN 01/10/22 DKK0.01'32H114.6383
DK0009781833FRN 04/2019 DKK0.01 '41D' 99.5417
DK00097925252% CVD BDS 01/01/20 DKK0.01119.5767
DK00097953872% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01119.8232
EU000A1U98290.875% SNR 15/10/19 EUR0.01874.6490
FI40000108483.375% SNR 15/04/20 EUR1000919.5292
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000954.4316
FI40002197870% SNR 15/09/2023 EUR1000 838.5347
FR00005712185.5% SNR OAT 04/29 EUR1 1218.3341
FR0011435361FRN SNR 03/19 EUR100000'332865.0903
FR00115232571% OAT 25/11/2018 EUR1 882.4653
FR00123324500.625% SNR 28/11/22 EUR1000856.5340
FR00133117431% SNR EMTN 25/01/2021 GBP 960.8338
LU1110205314FRN 01/2019 EUR0.01 873.8015
NL00105142461.25% SNR 15/01/2019 EUR1 904.9785
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C95.3309
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C94.1761
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS703.3564
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%103.0011
NO0010479066EIKA LIKVIDITET972.8389
NO0010485667OSLO KOMM 09/19 4,65%101.2248
NO0010502149EIKA BOLIGKREDITT AS 09/19 FRN C COVD97.3023
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%101.1713
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%104.7095
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%100.1970
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/21 ADJ C COVD102.6253
NO0010589674OSLO KOMM 10/18 4,35%96.9601
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%103.6153
NO0010622004VEGAMOT AS 11/19 4,85%100.9561
NO0010628035HOLBERG OMF95.7531
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%97.4669
NO0010637150KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 12/19 FRN97.5070
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%97.8671
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD97.3550
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD97.7042
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.8109
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD97.0899
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD96.9220
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD96.9001
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%100.4404
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD97.4390
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.9920
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.9950
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.0827
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%98.8694
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.8519
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD96.0133
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.1383
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD98.8703
NO0010694557FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD97.0093
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.2712
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.7140
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.5423
NO0010697311ASKIM KOMM 13/18 FRN96.9456
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD92.5796
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.3716
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD96.7308
NO0010703663LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/20 FRN C COVD89.4779
NO0010704141TROMSØ KOMM 14/19 FRN96.5727
NO0010705304TRONDHEIM KOMM 14/20 FRN95.9464
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%103.5904
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD95.8131
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.8377
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN97.1604
NO0010709355HELGELAND BOLIG AS 14/20 FRN STEP C COVD95.9457
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%99.8440
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD90.8288
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD96.6058
NO0010710825LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/21 FRN C COVD89.0462
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.6962
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD96.5947
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 FRN STEP C COVD96.9835
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.7443
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.5284
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD95.7693
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.3739
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD96.2472
NO0010723018KLP BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD95.3147
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD96.1605
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD96.2989
NO0010728983TOTENS SPB BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD90.3015
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN93.1657
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.3282
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD96.2855
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD96.3720
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD94.9963
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%91.5807
NO0010731938SSB BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD95.2249
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD95.1054
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%96.3861
NO0010732696TRONDHEIM KOMM 15/19 FRN97.0969
NO0010733017DNB OMF955.5214
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD95.4893
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.7149
NO0010740673HELGELAND BOLIGKREDI AS 15/20 FRN C COVD95.8571
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN95.9788
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD89.4099
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%93.9363
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD96.7730
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%94.1660
NO0010745300SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/19 FRN C COVD97.0006
NO0010745334SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.5602
NO0010745342SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD96.2978
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD97.0799
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/20 1,305%92.5103
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/22 1,742%87.6433
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD96.8256
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%92.4832
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN93.5295
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.6040
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD96.5305
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY907.9875
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%92.3021
NO0010758931NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD93.1278
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 FRN C COVD97.1593
NO0010759731MOLDE KOMM 16/19 FRN97.2980
NO0010759749NAMSOS KOMM 16/19 FRN97.2980
NO0010759764GJERDRUM KOMM 16/19 FRN97.3222
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD96.7756
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD96.9659
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD96.8437
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN97.4047
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 16/19 0,847%96.0787
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.0936
NO0010764129ASKER KOMM 16/19 FRN97.0868
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD96.8363
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 FRN STEP C COVD95.8403
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD91.6529
NO0010770019BUSTADKREDITT SOGN O AS 16/22 FRN C COVD96.5274
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD96.5918
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD95.9378
NO0010774375BERGEN KOMM 16/19 FRN97.0697
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.7905
NO0010775034SANDE KOMM (LARSNES) 16/19 FRN97.1617
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN97.1072
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.5812
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD97.5054
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.1635
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN96.9427
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN94.0363
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD97.2204
NO0010777584MØRE BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.9673
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN96.1595
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.2460
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD95.6314
NO0010779929SOGN OG FJORDANE FYLKE 16/19 FRN95.7414
NO0010780356OSLO KOMM 16/21 FRN95.9378
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN94.6351
NO0010781917LILLESAND KOMM 17/19 FRN97.1103
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN94.6903
NO0010782378STAVANGER KOMM 17/20 FRN95.7997
NO0010782543BUSTADKREDITT SOGN O AS 17/23 FRN C COVD95.0906
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD94.9541
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%93.5711
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.2452
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN95.8792
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD96.1397
NO0010786999SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.0745
NO0010788417ÅLESUND KOMM 17/19 FRN97.1529
NO0010788987SØRUM KOMM 17/19 FRN97.1044
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN95.7054
NO0010789068LARVIK KOMM 17/19 FRN96.9190
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD96.3818
NO0010790108VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.9439
NO0010790405MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN94.8988
NO0010790603SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD94.8598
NO0010790694MALMÖ KOMMUN 17/22 FRN93.5746
NO0010790702FJELL KOMM 17/19 FRN97.0043
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN97.1085
NO0010792864TRØNDELAG FYLKE 17/21 FRN95.7191
NO0010793334ÖREBRO KOMMUN 17/20 FRN95.5487
NO0010793573KLP KOMMKREDITT AS 17/22 FRN C COVD93.9678
NO0010793664ROGALAND FYLKE 17/21 FRN95.0012
NO0010794308EIKA BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.7669
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.9561
NO0010795768DANSKE BANK A/S 17/22 FRN STEP C COVD95.6565
NO0010797384LANDKREDITT BOLIGKRE AS 17/22 FRN C COVD86.5287
NO0010798044SPB VEST BOLIGKREDIT AS 17/22 FRN C COVD95.6029
NO0010799315VERD BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD86.7111
NO0010802481REALKREDIT DANMARK A/S 17/20 FRN COVD95.8430
NO0010802507BERGEN KOMM 17/22 FRN93.7803
NO0010802853FROGN KOMM 17/19 FRN96.6389
NO0010802960DNB BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.5557
NO0010805179SPB VEST BOLIGK AS 17/23 FRN STEP C COVD95.4348
NO0010805468KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN97.4883
NO0010806870OBOS BOLIGKREDITT AS 17/20 FRN C COVD95.4953
NO0010807845VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.3587
NO0010809353SPB 1 BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.5111
NO0010811342VÄSTERÅS STAD 17/23 FRN92.9402
NO0010812472DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19121898.9296
NO0010813710MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/25 FRN95.9160
NO0010813884MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/23 FRN96.3373
NO0010813959STOREBRAND BOLIGKRED AS 18/23 FRN C COVD94.5568
NO0010814031SPB ØST BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.4105
NO0010814817ÅLESUND KOMM 18/21 FRN95.4744
NO0010816762EUROPEAN INVESTMENT BANK 18/23 FRN101.8144
NO0010818305BERGEN KOMM 18/22 FRN94.1375
NO0010819170BUSTADKREDITT SOGN O AS 18/24 FRN C COVD94.0379
NO0010819360TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN95.4999
NO0010819543MØRE BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN C COVD95.1905
NO0010819576DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20031998.7307
NO0010819659MOLDE KOMM 18/22 FRN94.2679
NO0010819717NORDEA EIENDOMSKREDI AS 18/23 FRN C COVD95.0970
NO0010819766MANDAL KOMM 18/20 FRN95.2255
NO0010820368STADSHYPOTEK AB 18/23 FRN C COVD93.9886
NO0010821051DNB BOLIGKREDITT AS 18/21 FRN C COVD96.1411
NO0010821192EIKA BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.0219
NO0010821457TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN95.3806
NO0010821598DEN NORSKE STAT 18/28 2,00%94.7493
NO0010821937ORKDAL KOMM 18/21 FRN95.2860
NO0010822315ARENDAL KOMM 1,188% CERT 365 08051997.3037
NO0010823255SR-BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD93.3790
NO0010823800STAVANGER KOMM 18/23 FRN93.6168
NO0010826233DANSKE BANK A/S 18/23 FRN STEP C COVD93.6973
NO0010826316DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19061998.5050
NO0010830276REALKREDIT DANMARK A/S 18/21 FRN COVD95.5270
NO0010830458EIDSVOLL KOMM 18/20 FRN94.9808
NO0010831209TRØNDELAG FYLKE 18/23 FRN93.5979
NO0010831662VERD BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD86.1592
NO0010832298DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 18091998.2673
NO0010832637SPB SØR BOLIGKREDITT AS 18/25 FRN C COVD94.9727
NO0010833312BUSKERUD FYLKE 1,125% CERT 092 27121897.9173
NO0010833759KRISTIANSUND KOMM 0,997% CERT 062 03121897.8983
NO0010834450SPB 1 BOLIGKREDITT AS 18/24 ADJ C COVD92.6848
NO0010834542VÄSTERÅS STAD 18/24 FRN92.4009
NO0010835390SPB VEST BOLIGKREDIT AS 18/24 FRN C COVD94.0049
NO0010835473KLP KOMMKREDITT AS 18/23 FRN C COVD84.2734
SE00037844613.5% BDS 01/06/22 SEK'1054'95.4746
SE00056767232.25% SNR SEC 19/06/19 SEK 87.2785
SE00104427311.25% SNR 20/09/2023 SEK 83.3805
US05252FAD242.05%-FR 27/05/20 USD250000750.8162
US06416CAB461.85%-FRN GTD 14/04/20 USD 744.1571
US06416CAC291.875%-FRN GTD 26/04/21 USD715.5080
US135087H6432% SNR 15/11/2022 USD5000 726.9690
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD250000775.2028
US298785GH301.875% SNR 15/03/2019 USD 773.6653
US298785GP552.125% SNR 15/10/21 USD1000737.7343
US298785HA772% SNR 15/03/2021 USD1000 741.2565
US298785HF641.375% SNR 15/09/21 USD1000723.7168
US298785HH212.25% SNR 15/03/22 USD1000 722.7622
US4581X0CH921.75% SNR 15/10/19 USD1000 766.8224
US500769GA691.875% GTD SNR 01/04/19 USD772.6317
US500769HC171.25% GTD SNR 30/09/19 USD 763.8531
US500769HF482.125% GTD SNR 07/03/22 USD719.8340
US500769HM981.75% SNR 15/09/21 USD1000 731.8558
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 770.4760
US63253XAJ812.25% MTN 16/03/2021 USD'26740.9499
US683234C6302.5% SNR 10/09/2021 USD 744.7957
US68323ACJ162% SNR 30/01/2019 USD 776.6704
US68323ADH411.875% SNR 21/05/20 USD5000750.0167
US68323ADK791.625% SNR 18/01/2019 USD 775.9086
US748149AH492.875% SNR 16/10/24 USD5000721.9678
US748149AM342.375% SNR 31/01/22 USD5000725.3042
US780082AA141.875%-FRN GTD 05/02/20 USD748.7284
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2020 USD741.1742
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2021 USD725.1826
US78011DAG972.2%-FRN GTD 23/09/2019 USD753.4637
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD767.0324
US85235YAC751.875% SNR MTN 02/10/19 USD767.0324
US9128282D101.375% NTS 31/08/2023 USD 705.1480
US912828F3951.75% SNR 30/09/2019 USD100785.1933
US912828F9652% SNR 31/10/2021 USD100 753.6702
US912828L6581.375% SNR 30/09/20 USD100 753.6062
US912828L9971.375% SNR 31/10/20 USD100 751.5561
US912828R2831.625% NTS 30/04/23 USD100 714.5736
US912828UB411% SNR 30/11/2019 USD100 762.4148
US912828UN882% SNR 15/02/2023 USD100 730.8150
US912828V9882.25% NTS 15/02/2027 USD100698.3231
US912828WY262.25% SNR 31/07/2021 USD100764.9324
US96122XAH172%-FRN GTD 03/03/20 USD1000747.9223
US96122XAL292.1%-FRN GTD 25/02/2021 USD723.2863
USC06156KT621.75%-FRN GTD 15/06/21 USD 717.0162
USC88660FF472.25%-FRN GTD 15/03/21 USD 724.8817
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 751.1229
USC8888LBB561.95%-FRN GTD 02/04/20 USD 745.9419
XS02507291094.25% GTD SNR 12/04/21 EUR 962.3210
XS02609816584.5% GTD SNR 13/07/2021 EUR967.7486
XS02890111984.375% GTD SNR 28/02/22 EUR976.1459
XS03044590264.75% GTD SNR 08/06/22 EUR 985.2821
XS04132857674.78% SNR 20/02/2019 NOK 101.2236
XS04163330105% SNR EMTN 11/03/2019 NOK 101.4229
XS04254132095% SNR EMTN 29/04/2019 EUR 918.6436
XS04561785804% GTD SNR 07/10/2019 EUR 910.3676
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 102.0869
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 89.6671
XS05179497483.625% SNR 22/06/2020 NOK 99.6454
XS05429508104% GTD SNR 29/09/2020 EUR 923.9273
XS07216522525% PFBRF 20/12/2021 NOK 104.2746
XS08240940893% ELN SNR 22/05/2019 NOK 99.2727
XS08544018731.75% SNR SEC 15/11/19 USD 763.0544
XS08743517281.375% SNR 15/01/2020 EUR 880.6218
XS08945009811.5% SNR SEC 25/02/2020 EUR882.8093
XS08961592571.625% SNR SEC 28/02/20 EUR884.4080
XS09185571241.375% GTD SNR 17/04/20 EUR880.5194
XS09255255101.125% GTD SNR 07/05/20 EUR876.5698
XS09268221891.125% SNR SEC 07/05/20 EUR875.9715
XS0984033968FRN GTD SNR MTN 10/2020 SEK84.9325
XS09871012421.625% SNR SEC 30/10/20 EUR885.1233
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR894.1621
XS10573074871.125% GTD SNR 22/04/19 EUR884.9623
XS10574780231.375% GTD SNR 16/04/21 EUR888.8673
XS10725164271.375% GTD 28/05/2021 EUR 890.2705
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 97.1644
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 881.6836
XS10910944480.625% GTD 29/07/2019 EUR 881.0060
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'97.1213
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD768.8167
XS11111553280.75% GTD SNR 17/09/21 EUR 872.9241
XS11115593390.375% GTD SNR 18/09/19 EUR878.5790
XS11132127210.375% SNR 26/08/2019 EUR 878.6107
XS11255464540.375% GTD SNR 22/10/19 EUR878.6233
XS1136906234FRN SNR 02/2020 EUR100000 734.6142
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR855.7449
XS1170496472FRN SNR 01/2019 USD1000'578765.9139
XS11720947470.25% GTD SNR 22/01/20 EUR 861.0532
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR849.3349
XS11881277881.875% SNR MTN 12/02/22 USD713.2361
XS11893124620.57% SNR EMTN 13/02/20 SEK84.4453
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 80.7500
XS11970375150.25% SNR 04/06/2020 EUR 860.9139
XS12042555220.25% GTD SNR 19/03/20 EUR 862.1920
XS12196788091.25% GTD SNR 18/04/19 USD 760.7358
XS12240024740.275% GTD SNR 28/04/22 EU 841.4771
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 85.1225
XS1242410733FRN GTD SNR EMTN 06/20 EUR 858.4951
XS12459437550.5% GTD 15/06/2020 EUR 865.5114
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 86.5228
XS12638548010.5% GTD 22/07/2020 EUR 864.3945
XS12638788180.75% GTD 22/07/2021 EUR 872.9422
XS12667868101.875% SNR MTN 28/07/20 USD745.0688
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 862.2726
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 96.1715
XS12818377961.5% NTS 31/08/2022 NOK 91.1274
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 85.4510
XS12878439050.5% GTD SNR 16/12/2020 EUR869.1689
XS12879316010.375% SNR SEC 08/09/20 EUR862.9469
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 95.8413
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR857.3824
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 863.0804
XS12969485880.375% GTD SNR 29/09/20 EUR863.5317
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR865.0513
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR863.5645
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR863.6643
XS13445194721.5% SNR EMTN 15/01/19 USD 781.3560
XS13447454810.375% SNR 14/01/2021 EUR 866.0420
XS1344807265FRN GTD SNR MTN 01/2019 GBP990.5982
XS13448954500.75% SNR EMTN 18/01/23 EUR857.5039
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR864.2236
XS13462877481.5% GTD SNR 22/01/2019 USD775.1520
XS13506627370% SNR 15/01/2019 EUR1000 874.5853
XS13554831620.25% SNR 20/01/2021 EUR 863.1571
XS1356949245FRN GTD SNR SEC 02/2019 GBP990.1824
XS13623192840.15% SNR MTN 11/02/21 EUR 860.4971
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 96.3791
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR858.0766
XS13827915460.1% GTD SNR 15/10/2021 EUR852.2189
XS13849150100.25% SNR EMTN 29/03/23 EUR841.7003
XS13915896260.5% GTD SNR 11/04/2023 EUR841.5423
XS13947534841% SNR 25/05/2021 NOK10000 94.6480
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK85.0646
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK84.6191
XS14229519931.625% SNR 01/06/2021 USD 735.0362
XS14325936600.125% GTD SNR 16/06/21 EUR857.0234
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 83.0056
XS14575646461.25% SNR 29/07/19 USD1000 759.1105
XS14694121491.375% PFBRF 09/08/2019 USD765.7317
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000717.9671
XS14807225671.125% SNR 23/08/2019 USD 764.8804
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 100.1376
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000082.4500
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 96.1486
XS15484100800.05% SNR SEC 11/01/22 EUR 834.5987
XS1550208810FRN SNR 02/2019 USD1000'674773.4676
XS1551060426FRN GTD SNR 02/20 USD200000757.7166
XS15553178970.05% SNR MTN 25/01/22 EUR 834.4445
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 93.6177
XS15661496361.5% SNR 15/02/2019 USD2000773.9258
XS15700251111% SNR MTN 15/11/2021 GBP 958.6432
XS15721461620.125% GTD SNR 01/03/21 EUR860.9654
XS1575798860FRN 07/03/19 EUR100000 875.9161
XS15782965322.375% GTD SNR 15/03/22 USD699.1382
XS1586371970FRN SNR EMTN 03/2021 SEK 86.2793
XS1586710938FRN SNR EMTN 03/2021 NOK 96.0892
XS15960168472.5% SNR EMTN 12/04/22 USD 726.0344
XS16190102490.75% SNR EMTN 15/12/21 GBP935.9441
XS16277783160.625% SNR MTN 14/06/23 SEK81.2783
XS16924882621.875% GTD SNR 05/10/20 USD740.8407
XS1713492731FRN SNR EMTN 02/2023 NOK 94.9898
XS17183021412% SNR 16/11/2020 USD200000731.1282
XS17392466651.375% SNR 19/06/2023 NOK 91.6416
XS17567258310.25% GTD SNR 24/01/23 EUR 836.5526
XS1799536922FRN SNR EMTN 03/2023 NOK 95.1040
XS18052637431.875% SNR 10/04/2024 NOK 93.6837
XS18130518580.375% SNR SEC 26/04/23 EUR839.0326
XS1815379497FRN GTD SNR 05/2023 GBP1000966.7256
XS18293267160.375% GTD 30/05/2023 EUR 838.4901
XS1833436964FRN GTD SNR SEC 06/2021 GBP979.4183
XS1833938555FRN SNR SEC CVD 06/21 GBP 979.5962
XS18512292180.875% SNR 05/07/2028 EUR 800.6760
XS18808706020.375% GTD 20/09/2023 EUR 832.6746
XS1900633303FRN SNR EMTN 11/2024 SEK 70.8387