Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD587.6907
BE00024916610.5% SNR SEC 01/10/2021 EUR879.9876
CH03709436040% SNR 28/06/2019 CHF5000 783.7315
DE00011023581.5% SNR 15/05/2024 EUR0.01958.8230
DE00011350446.5% SNR 04/07/2027 EUR0.011310.0384
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1382.0565
DE000A11QBV2FRN GTD SNR 01/19 EUR100000886.6858
DE000A1R07X90.875% GTD SNR 18/03/19 EUR895.0663
DE000A2DAR240.125% GTD SNR 15/01/24 EUR851.9915
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000784.3842
DE000LB1P7A6FRN PFBRF 05/2021 GBP100000992.1435
DE000NRW0KJ6FRN SNR 08/2019 USD100000 784.2726
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01121.2415
DK00020321192% SNR SEC 01/10/20 DKK0.01121.4809
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01121.3852
DK00020356411% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01120.2936
DK0002036375FRN 07/2019 DKK0.01 118.8907
DK00020369611% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01118.4225
DK00020411021% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01120.3307
DK0002041532FRN 07/2022 DKK0.01 'REGS' 116.3538
DK00046039741% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01120.0562
DK0004609906FRN 10/2022 SEK0.01 '15G' 67.6756
DK00063385201% CVD BDS 01/10/20 DKK0.01119.0615
DK00063426391% CVD BDS 01/10/22 DKK0.01117.8542
DK00089293911% SNR SEC 01/01/21 DKK0.01119.3831
DK00092866682% SNR SEC 01/04/19 DKK0.01121.2417
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01120.2938
DK00092950651% BDS 01/04/23 DKK0.01 118.6670
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01120.0479
DK00093847521% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01120.2936
DK00093899831% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01118.4047
DK0009391963FRN 07/2020 DKK0.01 '422E' 117.7054
DK00093956001% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01120.3307
DK00095004151% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01120.3328
DK00095023871% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01120.0562
DK00095031951% CVD BDS 01/01/23 DKK0.01117.7627
DK00095034351% SNR SEC 01/07/19 DKK0.01120.1991
DK00095035181% CVD BDS 01/07/20 DKK0.01119.0866
DK00095039481% SNR 01/04/2019 DKK0.01 120.0562
DK00095041692% CVD BDS 01/10/47 DKK0.0193.1841
DK00095047552% SNR SEC 01/10/47 DKK0.01110.2314
DK0009508665FRN 07/2019 SEK0.01 '32H/H'86.7703
DK00095090441% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01120.2938
DK00095096301% CVD BDS 01/07/21 DKK0.01120.2709
DK0009510646FRN SNR 10/19 DKK0.01'32H/H118.9462
DK00095130791% CVD BDS 01/07/22 DKK0.01118.1684
DK0009513905FR 07/20 DKK0.01'32H/H'REGS117.5055
DK0009514127FRN SNR 07/20 DKK0.01'32H/H117.5757
DK00095164110%-FRN 01/10/22 DKK0.01'32H116.0253
DK00097925252% CVD BDS 01/01/20 DKK0.01121.6326
DK00097953872% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01121.5100
DK00097967811% CVD BDS 01/07/19 DKK0.01120.1977
DK00097968641% CVD BDS 01/07/23 DKK0.01118.4095
EU000A1U98290.875% SNR 15/10/19 EUR0.01887.4121
FI40000108483.375% SNR 15/04/20 EUR1000931.7085
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000967.7386
FI40002197870% SNR 15/09/2023 EUR1000 854.1261
FR00005712185.5% SNR 25/04/29 EUR1'REGS1245.7141
FR0011435361FRN SNR 03/19 EUR100000'332877.0571
FR00123324500.625% SNR 28/11/22 EUR1000862.9694
FR00133117431% SNR EMTN 25/01/2021 GBP 976.1512
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C95.7714
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C94.6072
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS641.4780
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%103.1398
NO0010479066EIKA LIKVIDITET963.1824
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%101.4483
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%105.1794
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%100.5422
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/21 ADJ C COVD102.9423
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%104.0542
NO0010622004VEGAMOT AS 11/19 4,85%101.3103
NO0010628035HOLBERG OMF94.5324
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%99.0244
NO0010637150KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 12/19 FRN97.3275
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%98.8569
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD97.6043
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD97.4943
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.6449
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD97.3453
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.7533
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD97.7206
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%100.9271
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD97.6045
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.8282
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.9050
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.3174
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%99.3881
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.2267
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD96.0123
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.9989
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD99.2156
NO0010694557FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD97.6906
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.2262
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD97.5827
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.4062
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD92.1066
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD97.2176
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD96.6168
NO0010703663LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/20 FRN C COVD90.6618
NO0010704141TROMSØ KOMM 14/19 FRN97.2647
NO0010705304TRONDHEIM KOMM 14/20 FRN96.0775
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%104.8295
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD96.6706
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.9620
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN97.1000
NO0010709355HELGELAND BOLIG AS 14/20 FRN STEP C COVD96.4677
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%100.8727
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD90.9388
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD96.4663
NO0010710825LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/21 FRN C COVD89.5809
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.5799
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD96.4740
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 FRN STEP C COVD97.0162
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.8123
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.3966
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD96.8799
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.2844
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD96.4342
NO0010723018KLP BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD95.1632
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD96.4105
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD96.5533
NO0010728983TOTENS SPB BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD89.8022
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN93.7078
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.6359
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD96.2116
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD96.3227
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD95.3469
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%92.2179
NO0010731938SSB BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD95.2505
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD95.3073
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%97.7953
NO0010732696TRONDHEIM KOMM 15/19 FRN97.1449
NO0010733017DNB OMF939.3142
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD95.3817
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.9995
NO0010740673HELGELAND BOLIGKREDI AS 15/20 FRN C COVD96.0244
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN96.0903
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD89.6858
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%94.3537
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD96.6553
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%94.5676
NO0010745300SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/19 FRN C COVD96.8806
NO0010745334SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.1144
NO0010745342SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD96.1521
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.2687
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/20 1,305%92.9358
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/22 1,742%88.3497
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD95.9481
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%93.5070
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN94.5607
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.8930
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD96.3539
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY849.7897
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%93.7393
NO0010758931NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD93.5486
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 FRN C COVD96.8434
NO0010759731MOLDE KOMM 16/19 FRN97.2049
NO0010759749NAMSOS KOMM 16/19 FRN97.2049
NO0010759764GJERDRUM KOMM 16/19 FRN97.2170
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD96.9072
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD96.7889
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD96.6556
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN97.1308
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 16/19 0,847%96.4339
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.1754
NO0010764129ASKER KOMM 16/19 FRN96.9480
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD97.1182
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 FRN STEP C COVD96.3291
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD90.4320
NO0010770019BUSTADKREDITT SOGN O AS 16/22 FRN C COVD95.8539
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD96.3438
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD96.2177
NO0010774375BERGEN KOMM 16/19 FRN97.1696
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.0294
NO0010775034SANDE KOMM (LARSNES) 16/19 FRN97.1688
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN97.1313
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.7520
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD97.3494
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.0151
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN96.9939
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN94.3547
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD96.1919
NO0010777584MØRE BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.2288
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN98.3442
NO0010778434BJUGN KOMM 16/19 FRN97.3398
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.2476
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD97.5068
NO0010779382ÅLESUND KOMM 16/19 FRN97.2272
NO0010779929SOGN OG FJORDANE FYLKE 16/19 FRN97.1843
NO0010780356OSLO KOMM 16/21 FRN96.2039
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN96.8373
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN96.9138
NO0010782378STAVANGER KOMM 17/20 FRN96.9034
NO0010782543BUSTADKREDITT SOGN O AS 17/23 FRN C COVD95.9023
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.4670
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%95.0510
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.0358
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN96.0941
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD96.1536
NO0010786999SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.2366
NO0010788417ÅLESUND KOMM 17/19 FRN97.1845
NO0010788987SØRUM KOMM 17/19 FRN97.1247
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN95.9534
NO0010789068LARVIK KOMM 17/19 FRN97.2167
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD96.3074
NO0010790108VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN94.3336
NO0010790405MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN94.9972
NO0010790603SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD96.0021
NO0010790694MALMÖ KOMMUN 17/22 FRN94.0209
NO0010790702FJELL KOMM 17/19 FRN97.0248
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN97.1318
NO0010792864TRØNDELAG FYLKE 17/21 FRN95.9339
NO0010793334ÖREBRO KOMMUN 17/20 FRN95.7111
NO0010793573KLP KOMMKREDITT AS 17/22 FRN C COVD94.7748
NO0010793664ROGALAND FYLKE 17/21 FRN96.0170
NO0010794308EIKA BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.6638
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.8027
NO0010795768DANSKE BANK A/S 17/22 FRN STEP C COVD94.9829
NO0010797384LANDKREDITT BOLIGKRE AS 17/22 FRN C COVD86.6912
NO0010798044SPB VEST BOLIGKREDIT AS 17/22 FRN C COVD95.5020
NO0010799315VERD BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD86.4417
NO0010802481REALKREDIT DANMARK A/S 17/20 FRN COVD95.9857
NO0010802507BERGEN KOMM 17/22 FRN94.9714
NO0010802853FROGN KOMM 17/19 FRN97.0468
NO0010802960DNB BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.4679
NO0010805179SPB VEST BOLIGK AS 17/23 FRN STEP C COVD94.9779
NO0010805468KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN97.9439
NO0010806870OBOS BOLIGKREDITT AS 17/20 FRN C COVD96.2479
NO0010807845VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.8533
NO0010809353SPB 1 BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.3541
NO0010811342VÄSTERÅS STAD 17/23 FRN93.8793
NO0010813710MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/25 FRN96.4415
NO0010813884MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/23 FRN96.5888
NO0010813959STOREBRAND BOLIGKRED AS 18/23 FRN C COVD94.9892
NO0010814031SPB ØST BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.0530
NO0010814817ÅLESUND KOMM 18/21 FRN95.3592
NO0010815624LILLESAND KOMM 1,06% CERT 365 05021996.9454
NO0010816762EUROPEAN INVESTMENT BANK 18/23 FRN101.3439
NO0010817299VOLDA KOMM 1,08% CERT 365 01031997.8916
NO0010817307KVINNHERAD KOMM 1,08% CERT 365 28021997.8960
NO0010818305BERGEN KOMM 18/22 FRN94.6053
NO0010819170BUSTADKREDITT SOGN O AS 18/24 FRN C COVD94.8007
NO0010819360TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN95.7377
NO0010819451ASKØY KOMM 1,108% CERT 364 15031997.8562
NO0010819543MØRE BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN C COVD94.8946
NO0010819576DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20031998.8616
NO0010819659MOLDE KOMM 18/22 FRN94.5962
NO0010819717NORDEA EIENDOMSKREDI AS 18/23 FRN C COVD94.9683
NO0010819766MANDAL KOMM 18/20 FRN95.4721
NO0010820368STADSHYPOTEK AB 18/23 FRN C COVD95.0738
NO0010821051DNB BOLIGKREDITT AS 18/21 FRN C COVD96.1184
NO0010821192EIKA BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.1295
NO0010821457TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN95.6529
NO0010821598DEN NORSKE STAT 18/28 2,00%96.2710
NO0010821937ORKDAL KOMM 18/21 FRN95.1682
NO0010822315ARENDAL KOMM 1,188% CERT 365 08051997.6489
NO0010822380KLP BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.9297
NO0010823255SR-BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.2575
NO0010823800STAVANGER KOMM 18/23 FRN94.4591
NO0010826233DANSKE BANK A/S 18/23 FRN STEP C COVD94.3281
NO0010826316DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19061998.6257
NO0010826340LARVIK KOMM 18/21 FRN95.5530
NO0010830276REALKREDIT DANMARK A/S 18/21 FRN COVD95.7919
NO0010830458EIDSVOLL KOMM 18/20 FRN95.5146
NO0010831209TRØNDELAG FYLKE 18/23 FRN94.4600
NO0010831225GJØVIK KOMM 1,12% CERT 184 28021997.9347
NO0010831662VERD BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD85.9113
NO0010832249RANDABERG KOMM 1,16% CERT 181 14031997.9110
NO0010832298DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 18091998.3700
NO0010832637SPB SØR BOLIGKREDITT AS 18/25 FRN C COVD94.7800
NO0010834450SPB 1 BOLIGKREDITT AS 18/24 ADJ C COVD93.7263
NO0010834542VÄSTERÅS STAD 18/24 FRN93.1821
NO0010834989STAVANGER KOMM 18/22 FRN93.8536
NO0010835390SPB VEST BOLIGKREDIT AS 18/24 FRN C COVD95.1214
NO0010835473KLP KOMMKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.4301
NO0010836836LILLESAND KOMM 1,35% CERT 092 12021998.2255
NO0010837404ULLENSAKER KOMM 1,284% CERT 092 22021998.1195
NO0010837552GJØVIK KOMM 1,32% CERT 091 22021998.1543
NO0010837727MIDTRE GAULDAL KOM 1,37% CERT 091 22021998.2028
NO0010837982ÅLESUND KOMM 18/21 FRN95.6536
NO0010838782ULLENSAKER KOMM 1,347% CERT 092 28021998.1545
NO0010839566DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 18121998.1046
NO0010839822HOLMESTRAND KOMM 1,46% CERT 083 11031998.2150
NO0010839848STRANDA KOMM 1,435% CERT 091 18031998.1588
NO0010840697DNB BOLIGKREDITT AS 19/22 FRN C COVD94.1522
NO0010841232OBOS BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD94.4605
NO0010841380SR-BOLIGKREDITT AS 19/22 FRN C COVD83.9408
SE00037844613.5% BDS 01/06/22 SEK'1054'96.9990
SE00056767232.25% SNR SEC 19/06/19 SEK 88.5028
SE0009522923FRN 03/2019 SEK1000000'201286.5785
SE00104427311.25% SNR 20/09/2023 SEK 85.0895
US05252FAD242.05%-FR 27/05/20 USD250000756.8957
US06416CAB461.85%-FRN GTD 14/04/20 USD 753.3763
US06416CAC291.875%-FRN GTD 26/04/21 USD730.4426
US135087H6432% SNR 15/11/2022 USD5000 746.1125
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD250000778.6948
US298785GH301.875% SNR 15/03/2019 USD 784.7889
US298785GP552.125% SNR 15/10/21 USD1000755.6289
US298785HA772% SNR 15/03/2021 USD1000 756.7635
US298785HF641.375% SNR 15/09/21 USD1000740.9082
US298785HH212.25% SNR 15/03/22 USD1000 741.3190
US4581X0CH921.75% SNR 15/10/19 USD1000 778.5612
US500769GA691.875% GTD SNR 01/04/19 USD783.7573
US500769HC171.25% GTD SNR 30/09/19 USD 775.5091
US500769HF482.125% GTD SNR 07/03/22 USD738.3919
US500769HM981.75% SNR 15/09/21 USD1000 748.6567
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 782.6294
US63253XAJ812.25% MTN 16/03/2021 USD'26756.9803
US683234C6302.5% SNR 10/09/2021 USD 762.0907
US68323ACJ162% SNR 30/01/2019 USD 787.8440
US68323ADH411.875% SNR 21/05/20 USD5000755.8825
US748149AH492.875% SNR 16/10/24 USD5000745.6799
US748149AM342.375% SNR 31/01/22 USD5000743.1751
US780082AA141.875%-FRN GTD 05/02/20 USD761.5922
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2020 USD755.8835
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2021 USD741.2269
US78011DAG972.2%-FRN GTD 23/09/2019 USD764.9964
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD778.5522
US85235YAC751.875% SNR MTN 02/10/19 USD778.5522
US9128282D101.375% NTS 31/08/2023 USD 726.1713
US912828F3951.75% SNR 30/09/2019 USD100797.2666
US912828L6581.375% SNR 30/09/20 USD100 767.4389
US912828UB411% SNR 30/11/2019 USD100 783.3148
US912828UN882% SNR 15/02/2023 USD100 751.6961
US96122XAH172%-FRN GTD 03/03/20 USD1000760.9000
US96122XAL292.1%-FRN GTD 25/02/2021 USD738.2085
USC06156KT621.75%-FRN GTD 15/06/21 USD 726.2074
USC88660FF472.25%-FRN GTD 15/03/21 USD 740.0155
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 765.2578
USC8888LBB561.95%-FRN GTD 02/04/20 USD 758.6542
XS02507291094.25% GTD SNR 12/04/21 EUR 975.7583
XS02609816584.5% GTD SNR 13/07/2021 EUR980.9542
XS02890111984.375% GTD SNR 28/02/22 EUR989.8505
XS03044590264.75% GTD SNR 08/06/22 EUR 999.9859
XS04132857674.78% SNR 20/02/2019 NOK 101.5266
XS04163330105% SNR EMTN 11/03/2019 NOK 101.6962
XS04254132095% SNR EMTN 29/04/2019 EUR 931.8024
XS04561785804% GTD SNR 07/10/2019 EUR 922.8857
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 100.0247
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 90.9120
XS05179497483.625% SNR 22/06/2020 NOK 99.9707
XS05429508104% GTD SNR 29/09/2020 EUR 936.1949
XS07216522525% PFBRF 20/12/2021 NOK 102.4814
XS08240940893% SNR 22/05/2019 NOK10000 99.5062
XS08544018731.75% SNR SEC 15/11/19 USD 775.5283
XS08743517281.375% SNR 15/01/2020 EUR 900.6491
XS08945009811.5% SNR MTN 25/02/2020 EUR895.1244
XS08961592571.625% SNR SEC 28/02/20 EUR896.6853
XS09185571241.375% GTD SNR 17/04/20 EUR892.0191
XS09255255101.125% GTD SNR 07/05/20 EUR888.8033
XS09268221891.125% SNR SEC 07/05/20 EUR888.1096
XS0984033968FRN GTD SNR MTN 10/2020 SEK86.1371
XS09871012421.625% SNR SEC 30/10/20 EUR897.6713
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR907.0774
XS10573074871.125% GTD SNR 22/04/19 EUR897.1274
XS10574780231.375% GTD SNR 16/04/21 EUR900.7290
XS10725164271.375% GTD 28/05/2021 EUR 902.1493
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 97.1806
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 893.9882
XS10910944480.625% GTD 29/07/2019 EUR 893.1859
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'97.0939
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD780.6512
XS11111553280.75% GTD SNR 17/09/21 EUR 885.6900
XS11115593390.375% GTD SNR 18/09/19 EUR890.8484
XS11132127210.375% SNR 26/08/2019 EUR 890.9692
XS11255464540.375% GTD SNR 22/10/19 EUR890.7160
XS1136906234FRN SNR 02/2020 EUR100000 745.4007
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR888.9613
XS11720947470.25% GTD SNR 22/01/20 EUR 889.9328
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR862.1600
XS11881277881.875% SNR MTN 12/02/22 USD730.9289
XS11893124620.57% SNR EMTN 13/02/20 SEK85.5897
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 80.7500
XS11970375150.25% SNR 04/06/2020 EUR 872.9989
XS12042555220.25% GTD SNR 19/03/20 EUR 873.7164
XS12196788091.25% GTD SNR 18/04/19 USD 771.6581
XS12240024740.275% GTD SNR 28/04/22 EUR853.6672
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 86.2811
XS1242410733FRN GTD SNR EMTN 06/20 EUR 880.3972
XS12459437550.5% GTD 15/06/2020 EUR 877.3248
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 87.9077
XS12638548010.5% GTD 22/07/2020 EUR 875.8845
XS12638788180.75% GTD 22/07/2021 EUR 884.2654
XS12667868101.875% SNR MTN 28/07/20 USD759.3871
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 874.0215
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 96.1629
XS12818377961.5% SNR 31/08/2022 NOK 91.8206
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 86.6329
XS12878439050.5% GTD SNR 16/12/2020 EUR877.1995
XS12879316010.375% SNR SEC 08/09/20 EUR875.1740
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 95.8693
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR871.7014
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 874.9626
XS12969485880.375% GTD SNR 29/09/20 EUR875.6807
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR876.9013
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR875.6272
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR875.3769
XS13447454810.375% SNR 14/01/2021 EUR 874.9008
XS13448954500.75% SNR EMTN 18/01/23 EUR865.4127
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR872.3503
XS13554831620.25% SNR SEC 20/01/21 EUR 873.1819
XS1356949245FRN GTD SNR SEC 02/2019 GBP1007.1858
XS13623192840.15% SNR MTN 11/02/21 EUR 872.7547
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 96.0534
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR869.6608
XS13827915460.1% GTD SNR 15/10/2021 EUR864.2585
XS13849150100.25% SNR EMTN 29/03/23 EUR856.2283
XS13915896260.5% GTD SNR 11/04/2023 EUR854.1140
XS13947534841% SNR 25/05/2021 NOK10000 94.8889
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK86.4113
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK85.9577
XS14229519931.625% SNR 01/06/2021 USD 751.0818
XS14325936600.125% GTD SNR 16/06/21 EUR867.7163
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 84.5154
XS14575646461.25% SNR 29/07/19 USD1000 770.3603
XS14694121491.375% PFBRF 09/08/2019 USD777.4135
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000734.6775
XS14807225671.125% SNR 23/08/2019 USD 776.4673
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 99.5821
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000082.4500
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 97.1480
XS15484100800.05% SNR SEC 11/01/22 EUR 866.4424
XS1550208810FRN SNR 02/2019 USD1000'674784.6487
XS1551060426FRN GTD SNR 02/20 USD200000768.6998
XS15553178970.05% SNR MTN 25/01/22 EUR 847.0289
XS15553309991.5% SNR 26/01/24 NOK10000 93.3028
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 94.1498
XS15661496361.5% SNR 15/02/2019 USD2000784.9049
XS15700251111% SNR MTN 15/11/21 GBP1000972.9009
XS15721461620.125% GTD SNR 01/03/21 EUR873.4203
XS1575798860FRN 07/03/19 EUR100000 887.6770
XS15782965322.375% GTD SNR 15/03/22 USD716.6168
XS1586371970FRN SNR EMTN 03/2021 SEK 87.3600
XS1586710938FRN SNR EMTN 03/2021 NOK 96.0785
XS15960168472.5% SNR EMTN 12/04/22 USD 742.9017
XS16190102490.75% SNR EMTN 15/12/21 GBP964.5708
XS16277783160.625% SNR 14/06/2023 SEK 82.9549
XS16924882621.875% GTD SNR 05/10/20 USD754.5447
XS1713492731FRN EMTN 02/2023 NOK100000095.1733
XS17183021412% SNR 16/11/2020 USD200000745.6681
XS17392466651.375% SNR 19/06/2023 NOK 92.3003
XS17567258310.25% GTD SNR 24/01/23 EUR 849.8844
XS17888346191.625% SNR 24/05/2023 NOK 93.8428
XS1799536922FRN SNR EMTN 03/2023 NOK 95.4223
XS18052637431.875% SNR 10/04/2024 NOK 94.5850
XS18130518580.375% SNR SEC 26/04/23 EUR852.2749
XS1815379497FRN GTD SNR 05/23 GBP100000974.3691
XS18293267160.375% GTD SNR 30/05/23 EUR850.8834
XS1833436964FRN GTD SNR SEC 06/2021 GBP990.6401
XS1833938555FRN GTD SNR SEC 06/2021 GBP992.3369
XS18512292180.875% SNR 05/07/2028 EUR 815.8752
XS18808706020.375% GTD 20/09/2023 EUR 845.9083
XS1900633303FRN SNR EMTN 11/2024 SEK 71.9053