Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD558.6747
BE00024916610.5% SNR SEC 01/10/2021 EUR847.5892
CH03709436040% SNR 28/06/2019 CHF5000 776.0168
DE00011350446.5% SNR 04/07/2027 EUR0.011277.4594
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1324.4091
DE000A11QBV2FRN GTD SNR 01/19 EUR100000870.1075
DE000A168Y140% GTD SNR 07/12/18 EUR1000869.7339
DE000A1R07X90.875% GTD SNR 18/03/19 EUR878.4992
DE000A2DAR240.125% GTD SNR 15/01/24 EUR830.4788
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000735.2583
DE000NRW0KJ6FRN SNR 08/2019 USD100000 744.4264
DK00020312282% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01118.7339
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01117.6334
DK00020321192% SNR SEC 01/10/20 DKK0.01121.3640
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01117.8474
DK00020338692% SNR SEC 01/01/19 DKK0.01118.8906
DK00020356411% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01117.8487
DK00020369611% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01115.6523
DK00020414580% CVD BDS 01/07/2022 DKK 114.1348
DK00046039741% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01117.8545
DK0006337043FRN 07/2019 DKK0.01 98.9925
DK00063385201% CVD BDS 01/10/20 DKK0.01117.8648
DK0006340856FRN 07/2020 DKK0.01 115.9335
DK00063426391% BDS 01/10/22 DKK0.01 116.0628
DK00089293911% SNR SEC 01/01/21 DKK0.01118.1595
DK00092866682% SNR SEC 01/04/19 DKK0.01119.0189
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01117.2989
DK00092950651% BDS 01/04/23 DKK0.01 115.7474
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01117.8545
DK00093846791% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01116.2412
DK00093847521% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01117.3150
DK00093860211% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01117.8204
DK00093899831% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01115.1106
DK0009392508FRN 07/2022 DKK0.01 '422.E'114.3335
DK00095004151% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01116.6121
DK00095023871% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01117.9378
DK00095028901% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01116.7365
DK00095031951% CVD BDS 01/01/23 DKK0.01116.0213
DK00095034351% SNR SEC 01/07/19 DKK0.01117.5682
DK00095035181% CVD BDS 01/07/20 DKK0.01116.5630
DK00095039481% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01117.3089
DK00095041692% CVD BDS 01/10/47 DKK0.01108.7270
DK00095048391% CVD BDS 01/10/18 DKK0.01117.5723
DK00095073450.25%-FRN SNR 01/10/18 DKK 116.4034
DK0009508665FRN 07/2019 SEK0.01 '32H/H'83.9326
DK00095090441% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01117.3003
DK00095096301% CVD BDS 01/07/21 DKK0.01117.3892
DK0009510646FRN SNR 10/19 DKK0.01'32H/H115.5290
DK00095130791% CVD BDS 01/07/22 DKK0.01115.4298
DK0009513236FRN 01/20 DKK0.01'32H''REGS115.2262
DK00095137491% MTN 01/10/18 DKK0.01 117.5723
DK0009513822FRN SNR 04/21 DKK0.01'32H/H115.3610
DK0009513905FR 07/20 DKK0.01'32H/H'REGS115.2789
DK0009514127FRN SNR 07/20 DKK0.01'32H/H115.3650
DK0009781833FRN 04/2019 DKK0.01 '41D' 98.9925
DK00097925252% CVD BDS 01/01/20 DKK0.01118.8671
DK00097929542% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01118.7339
DK00097953872% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01118.7217
DK00303661820.5% SNR 28/09/18 DKK100000117.0430
EU000A1U98290.875% SNR 15/10/19 EUR0.01859.0717
FI40000108483.375% SNR 15/04/20 EUR1000914.0830
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000948.1424
FI40001061170.375% SNR 15/09/20 EUR1000864.1531
FI40002197870% SNR 15/09/2023 EUR1000 829.5486
FR0011435361FRN SNR 03/19 EUR100000'332860.6662
FR00115232571% OAT 25/11/2018 EUR1 878.1912
FR00123324500.625% CVD BDS 28/11/22 EUR851.9125
LU1110205314FRN 01/2019 EUR0.01 868.7053
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C95.0170
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C93.8538
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS704.3437
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%102.9195
NO0010479066EIKA LIKVIDITET971.9930
NO0010485667OSLO KOMM 09/19 4,65%100.9707
NO0010502149EIKA BOLIGKREDITT AS 09/19 FRN C COVD97.1063
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%101.0583
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%104.5292
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%99.9834
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/21 ADJ C COVD102.4026
NO0010589674OSLO KOMM 10/18 4,35%100.9291
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%103.4202
NO0010622004VEGAMOT AS 11/19 4,85%100.7170
NO0010628035HOLBERG OMF95.6539
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%97.7626
NO0010637150KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 12/19 FRN97.0564
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%97.6257
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD97.6322
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD97.5529
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.6396
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD97.1628
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD96.7694
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD96.7677
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%100.1412
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD97.5854
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.9013
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.8252
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.1645
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%98.5416
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.4922
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD95.7691
NO0010683469TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD92.1262
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.9494
NO0010691751SARPSBORG KOMM 13/18 FRN97.2247
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD98.6583
NO0010694557FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.0804
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.6101
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.5736
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.5570
NO0010697311ASKIM KOMM 13/18 FRN97.0518
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD92.6348
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.6631
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD96.5683
NO0010703663LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/20 FRN C COVD89.6737
NO0010704141TROMSØ KOMM 14/19 FRN97.0369
NO0010705304TRONDHEIM KOMM 14/20 FRN95.8238
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%103.3633
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD96.6470
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.7243
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN96.9406
NO0010709355HELGELAND BOLIG AS 14/20 FRN STEP C COVD96.3719
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%99.2579
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD91.1052
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD96.4597
NO0010710825LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/21 FRN C COVD89.3198
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.4252
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD96.4998
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 ADJ C COVD96.7168
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.8388
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.3301
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD95.9403
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.5419
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD96.2050
NO0010723018KLP BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD93.0139
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD95.3313
NO0010723521TRONDHEIM KOMM 14/18 FRN97.0811
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD96.5355
NO0010728983TOTENS SPB BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD90.4707
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN93.3322
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD94.6276
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD96.2026
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.1809
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD93.6098
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%91.1844
NO0010731938SSB BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD95.2591
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD95.0019
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%96.1124
NO0010732696TRONDHEIM KOMM 15/19 FRN96.8798
NO0010733017DNB OMF954.8982
NO0010733611FJELLINJEN AS 15/18 FRN95.2958
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD94.5979
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.6379
NO0010740673HELGELAND BOLIGKREDI AS 15/20 FRN C COVD96.4358
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN95.3282
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD89.4222
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%93.6431
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD96.7663
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%93.9328
NO0010745292SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/18 FRN C COVD97.3201
NO0010745300SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/19 FRN C COVD96.1558
NO0010745334SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.6019
NO0010745342SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.5420
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.2930
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/20 1,305%93.4806
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/22 1,742%88.7669
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD97.1252
NO0010748429STAVANGER KOMM 15/18 FRN97.2495
NO0010751928KLP KOMMKREDITT AS 15/19 FRN C COVD97.2935
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%91.9222
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN94.6723
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.5476
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD96.6682
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY907.5240
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%92.0339
NO0010758931NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD92.8042
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD97.0045
NO0010759731MOLDE KOMM 16/19 FRN96.6243
NO0010759749NAMSOS KOMM 16/19 FRN96.6243
NO0010759764GJERDRUM KOMM 16/19 FRN96.6364
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD96.0550
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD96.9474
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD97.0975
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN97.7345
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 16/19 0,847%95.8347
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.2457
NO0010764129ASKER KOMM 16/19 FRN97.2336
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD96.8305
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 ADJ C COVD96.9703
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD90.0693
NO0010770019BUSTADKREDITT SOGN O AS 16/22 FRN C COVD96.5348
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD96.5388
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD97.1278
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.1763
NO0010775034SANDE KOMM (LARSNES) 16/19 FRN96.5259
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN95.4896
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.7969
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.7047
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.3587
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN96.0832
NO0010776628SOLA KOMM 16/18 FRN97.2180
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN93.7769
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD97.0986
NO0010777584MØRE BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.2647
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN97.1492
NO0010778699LILLESAND KOMM 16/18 FRN97.1058
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.1910
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.4640
NO0010779929SOGN OG FJORDANE FYLKE 16/19 FRN95.9534
NO0010780356OSLO KOMM 16/21 FRN95.9523
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN95.1083
NO0010781917LILLESAND KOMM 17/19 FRN97.1925
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN95.1088
NO0010782378STAVANGER KOMM 17/20 FRN95.9468
NO0010782543BUSTADKREDITT SOGN O AS 17/23 FRN C COVD95.2631
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.9812
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%93.3032
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.2113
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN95.8537
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD95.1078
NO0010786999SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.4551
NO0010788417ÅLESUND KOMM 17/19 FRN96.9351
NO0010788987SØRUM KOMM 17/19 FRN96.9417
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN94.9331
NO0010789068LARVIK KOMM 17/19 FRN96.0547
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD96.4113
NO0010790108VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.6029
NO0010790405MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN95.1243
NO0010790603SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD94.9026
NO0010790694MALMÖ KOMMUN 17/22 FRN93.8390
NO0010790702FJELL KOMM 17/19 FRN97.0983
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN97.6604
NO0010792864TRØNDELAG FYLKE 17/21 FRN95.7744
NO0010793334ÖREBRO KOMMUN 17/20 FRN95.3643
NO0010793573KLP KOMMKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.6969
NO0010793664ROGALAND FYLKE 17/21 FRN95.6648
NO0010794308EIKA BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.7847
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.9480
NO0010795768DANSKE BANK A/S 17/22 ADJ C COVD95.6448
NO0010797384LANDKREDITT BOLIGKRE AS 17/22 FRN C COVD86.7384
NO0010798044SPB VEST BOLIGKREDIT AS 17/22 FRN C COVD95.9061
NO0010799315VERD BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD86.6118
NO0010802481REALKREDIT DANMARK A/S 17/20 FRN COVD95.5130
NO0010802507BERGEN KOMM 17/22 FRN94.5604
NO0010802960DNB BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.5479
NO0010805179SPB VEST BOLIGK AS 17/23 FRN STEP C COVD95.3907
NO0010805468KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN97.5925
NO0010806870OBOS BOLIGKREDITT AS 17/20 FRN C COVD96.6167
NO0010807845VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.6478
NO0010809353SPB 1 BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.5425
NO0010811342VÄSTERÅS STAD 17/23 FRN93.4534
NO0010812472DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19121898.8279
NO0010813710MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/25 FRN96.5697
NO0010813884MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/23 FRN96.9148
NO0010813959STOREBRAND BOLIGKRED AS 18/23 FRN C COVD95.4201
NO0010814031SPB ØST BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.3071
NO0010814817ÅLESUND KOMM 18/21 FRN95.6598
NO0010816762EUROPEAN INVESTMENT BANK 18/23 FRN98.9204
NO0010817034PORSGRUNN KOMM 18/21 1,648%94.7765
NO0010818305BERGEN KOMM 18/22 FRN94.1980
NO0010819170BUSTADKREDITT SOGN O AS 18/24 FRN C COVD94.3780
NO0010819360TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN95.3812
NO0010819543MØRE BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN C COVD95.2660
NO0010819576DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20031998.6362
NO0010819659MOLDE KOMM 18/22 FRN93.6691
NO0010819717NORDEA EIENDOMSKREDI AS 18/23 FRN C COVD95.0228
NO0010819766MANDAL KOMM 18/20 FRN94.5724
NO0010820368STADSHYPOTEK AB 18/23 FRN C COVD95.4498
NO0010821051DNB BOLIGKREDITT AS 18/21 FRN C COVD96.2073
NO0010821192EIKA BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.1668
NO0010821457TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN95.5232
NO0010821598DEN NORSKE STAT 18/28 2,00%94.5344
NO0010821937ORKDAL KOMM 18/21 FRN95.2668
NO0010823255SR-BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.0261
NO0010823800STAVANGER KOMM 18/23 FRN94.1152
NO0010826233DANSKE BANK A/S 18/23 ADJ C COVD95.3993
NO0010826316DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19061998.4176
NO0010826860HALDEN KOMM 1,003% CERT 092 25091896.9772
NO0010830276REALKREDIT DANMARK A/S 18/21 FRN COVD93.9466
NO0010831662VERD BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD84.2577
SE00037844613.5% BDS 01/06/22 SEK'1054'93.4549
SE00104427311.25% CVD BDS 20/09/23 SEK 81.4138
US05252FAD242.05%-FR 27/05/21 USD250000717.4308
US06416CAB461.85%-FRN GTD 14/04/21 USD 716.4896
US06416CAC291.875% MTN 26/04/21 USD1000691.9276
US135087H6432% SNR 15/11/2022 USD5000 702.7655
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD250000741.4945
US298785GH301.875% NTS 15/03/19 USD1000740.7395
US298785GP552.125% SNR 15/10/21 USD1000697.9070
US298785HA772% NTS 15/03/2021 USD1000 709.5296
US298785HF641.375% SNR 15/09/21 USD1000692.8597
US298785HH212.25% SNR 15/03/22 USD1000 691.4842
US4581X0CH921.75% NTS 15/10/19 USD1000 724.3490
US500769GA691.875% GTD SNR 01/04/19 USD746.7594
US500769HC171.25% GTD SNR 30/09/19 USD 720.0204
US500769HF482.125% GTD SNR 07/03/22 USD689.3539
US500769HM981.75% SNR 15/09/21 USD1000 700.3290
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 737.0701
US63253XAJ812.25% MTN CVD BDS 16/03/21 708.2712
US683234C6302.5% SNR 10/09/2021 USD 712.2474
US683235AA322% NTS 27/09/18 USD1000 749.8490
US68323ACJ162% SNR 30/01/2019 USD 743.4246
US68323ADH411.875% SNR 21/05/20 USD5000717.4394
US68323ADK791.625% SNR 18/01/2019 USD 742.6895
US748149AH492.875% NTS 16/10/24 USD5000703.0356
US748149AM342.375% SNR 31/01/22 USD5000693.7997
US780082AA141.875% GTD SNR 05/02/21 USD716.0562
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2021 USD700.8021
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2022 USD701.8780
US78011DAF152% CVD BDS GTD 1/10/19 USD 732.9518
US78011DAG972.2% GTD 23/09/2020 USD1000728.2877
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD724.1351
US85235YAC751.875% SNR MTN 02/10/19 USD724.8085
US9128282D101.375% BDS 31/08/23 USD100 674.6582
US912828F3951.75% NTS 30/09/19 USD1000 742.3283
US912828F9652% NTS 31/10/2021 USD1000 713.0475
US912828G9550% NTS 31/12/19 USD1000 735.4285
US912828L6581.375% BDS 30/09/20 USD100 726.6538
US912828L9971.375% BDS 31/10/20 USD100 724.7700
US912828R2831.625% NTS 30/04/23 USD100 690.1096
US912828UB411% NTS 30/11/2019 USD1000 730.5411
US912828UN882% NTS 15/02/23 USD100 699.9062
US912828V9882.25% NT 15/02/2027 USD 670.4513
US912828WY262.25% NTS 31/07/2021 USD100732.3706
US96122XAH172%-FRN GTD 03/03/21 USD1000715.3044
US96122XAL292.1% MTN 25/02/2022 USD 691.2809
USC06156KT621.75% MTN 15/06/2022 USD 685.3468
USC88660FF472.25% MTN 15/03/2021 USD 693.3148
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 728.7405
USC8888LBB561.95% CVD 02/04/20 USD'REGS720.4661
XS02507291094.25% GTD SNR 12/04/21 EUR 958.1474
XS02609816584.5% GTD SNR 13/07/2021 EUR963.8967
XS04132857674.78% SNR 20/02/2019 NOK 101.1188
XS04163330105% SNR EMTN 11/03/2019 NOK 101.4062
XS04561785804% GTD SNR 07/10/2019 EUR 920.3273
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 102.0023
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 87.8114
XS05179497483.625% SNR 22/06/2020 NOK 99.5257
XS05429508104% GTD SNR 29/09/2020 EUR 953.8026
XS06864480193.5% SNR EMTN 05/10/18 NOK 100.3432
XS07216522525% MTN 20/12/21 NOK1000000 103.8540
XS08240940893% ELN SNR 22/05/2019 NOK 99.1207
XS08544018731.75% GMTN MTG 15/11/19 REG720.0352
XS08743517281.375% SNR 15/01/2020 EUR 876.3839
XS08945009811.5% MTN 25/02/20 EUR100000878.5707
XS08961592571.625% SNR SEC 28/02/20 EUR880.4162
XS09185571241.375% GTD SNR 17/04/20 EUR875.9989
XS09255255101.125% GTD SNR 07/05/20 EUR872.2788
XS09268221891.125% SNR SEC 07/05/20 EUR871.9389
XS09756388821.625% SNR 01/10/2018 USD 748.2366
XS0984033968FRN GTD SNR MTN 10/2020 SEK70.1046
XS09871012421.625% SNR SEC 30/10/20 EUR894.6803
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR889.8579
XS10573074871.125% GTD SNR 22/04/19 EUR880.1746
XS10574780231.375% GTD SNR 16/04/21 EUR885.1999
XS10725164271.375% GTD 28/05/2021 EUR 885.5628
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 96.9846
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 877.2031
XS10910944480.625% GTD 29/07/2019 EUR 876.5283
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'96.9726
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD735.9502
XS11111553280.75% GTD SNR 17/09/21 EUR 868.2380
XS11115593390.375% GTD SNR 18/09/19 EUR874.2715
XS11132127210.375% SNR 26/08/2019 EUR 874.4920
XS11255464540.375% GTD 22/10/2019 EUR 858.4047
XS1136906234FRN 02/2020 EUR100000'118-D730.3685
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR855.6212
XS1170496472FRN SNR 01/2019 USD1000'578737.7600
XS11720947470.25% GTD SNR 22/01/20 EUR 856.8152
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR844.5137
XS11881277881.875% SNR MTN 12/02/22 USD682.5683
XS11893124620.57% SNR EMTN 13/02/20 SEK82.7256
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 80.7500
XS11970375150.25% SNR 04/06/2020 EUR 857.1301
XS12042555220.25% GTD SNR 19/03/20 EUR 857.4933
XS12196788091.25% GTD SNR 18/04/19 USD 732.6484
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 83.4977
XS12459437550.5% GTD 15/06/20 EUR100000861.1919
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 84.7768
XS12638548010.5% GTD SNR 22/07/2020 EUR859.9912
XS12638788180.75% GTD 22/07/2021 EUR 868.5696
XS12667868101.875% SNR MTN 28/07/20 USD713.3110
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 858.5749
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 96.0109
XS12818377961.5% NTS 31/08/2022 NOK 90.7290
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 83.6859
XS12878439050.5% GTD SNR 16/12/2020 EUR864.6485
XS12879316010.375% SNR SEC 08/09/20 EUR859.0676
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 95.6402
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR856.4071
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 862.2167
XS12969485880.375% GTD SNR 29/09/20 EUR862.6654
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR864.9847
XS12991792071.25% SNR 01/10/18 USD1000 743.1847
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR862.2732
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR861.0916
XS13027884161.125% GTD SNR 09/10/18 USD745.9719
XS13046520080.125% CVD BDS 07/11/18 EUR870.2324
XS1321017441FRN SNR EMTN 11/2018 NOK 97.1474
XS13445194721.5% SNR EMTN 15/01/19 USD 747.8575
XS13447454810.375% SNR 14/01/2021 EUR 861.8163
XS1344807265FRN CVD 01/19 GBP100000 979.9557
XS13448954500.75% SNR EMTN 18/01/23 EUR853.4684
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR860.5068
XS13462877481.5% GTD SNR 22/01/2019 USD741.9615
XS13506627370% SNR 15/01/2019 EUR1000 870.1822
XS13554831620.25% SNR 20/01/2021 EUR 858.9355
XS1356949245FRN GTD SNR SEC 02/2019 GBP979.7396
XS13623192840.15% SNR MTN 11/02/21 EUR 856.3409
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 96.1886
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR854.2231
XS13849150100.25% SNR EMTN 29/03/23 EUR835.6003
XS13947534841% SNR 25/05/2021 NOK10000 94.4495
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK83.2996
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK81.6302
XS14229519931.625% SNR 01/06/2021 USD 703.3807
XS14325936600.125% GTD SNR 16/06/21 EUR852.6181
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 81.2795
XS14575646461.25% SNR 29/07/19 USD1000 726.5534
XS14694121491.375% PFBRF 09/08/2019 USD733.2365
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000686.3891
XS14807225671.125% SNR 23/08/2019 USD 732.0141
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 99.4543
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000081.6000
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 95.9902
XS15484100800.05% SNR SEC 11/01/22 EUR 830.8940
XS1550208810FRN SNR 02/2019 USD1000'674745.2428
XS1551060426FRN GTD SNR 02/20 USD200000730.0393
XS15553178970.05% SNR MTN 25/01/22 EUR 830.2203
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 93.2666
XS15661496361.5% SNR 15/02/19 USD200000740.7090
XS15700251111% SNR MTN 15/11/2021 GBP 929.5449
XS15721461620.125% GTD SNR 01/03/21 EUR854.6077
XS1575798860FRN 07/03/19 EUR100000 871.3172
XS15782965322.375% GTD SNR 15/03/22 USD668.9355
XS1586371970FRN SNR EMTN 03/2021 SEK 84.6349
XS1586710938FRN SNR EMTN 03/2021 NOK 96.1371
XS15960168472.5% SNR EMTN 12/04/22 USD 695.9372
XS16277783160.625% SNR MTN 14/06/23 SEK79.5952
XS16924882621.875% GTD SNR 05/10/20 USD715.8289
XS1713492731FRN SNR EMTN 02/2023 NOK 95.6256
XS17183021412% SNR 16/11/2020 USD200000706.7123
XS17392466651.375% SNR 19/06/2023 NOK 91.3539
XS17567258310.25% GTD SNR 24/01/23 EUR 831.3046
XS1799536922FRN SNR EMTN 03/2023 NOK 95.1520
XS18052637431.875% SNR 10/04/2024 NOK 93.2959
XS18293267160.375% GTD 30/05/2023 EUR 832.8168