Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AT000B0493901.25% PFBRF 30/07/2018 EUR 883.5204
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD578.5304
BE00024916610.5% SNR SEC 01/10/2021 EUR852.2207
CH03709436040% SNR 28/06/2019 CHF5000 754.1984
DE00011350446.5% SNR 04/07/2027 EUR0.011305.7945
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1356.6913
DE000A11QBV2FRN GTD SNR 01/19 EUR100000874.6555
DE000A168Y140% GTD SNR 07/12/18 EUR1000874.4705
DE000A1R07X90.875% GTD SNR 18/03/19 EUR880.6844
DE000A2DAR240.125% GTD SNR 15/01/24 EUR836.9601
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000739.4087
DE000NRW0KJ6FRN SNR 08/2019 USD100000 742.8749
DK00020312282% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01119.4863
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01118.7438
DK00020321192% SNR SEC 01/10/20 DKK0.01122.1007
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01118.9417
DK00020338692% SNR SEC 01/01/19 DKK0.01119.6266
DK00020356411% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01118.6068
DK00020369611% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01116.1044
DK00020414580% CVD BDS 01/07/2022 DKK 114.7223
DK00046039741% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01118.5910
DK0006337043FRN 07/2019 DKK0.01 117.5738
DK00063385201% CVD BDS 01/10/20 DKK0.01118.5716
DK0006340856FRN 07/2020 DKK0.01 116.6698
DK00063426391% BDS 01/10/22 DKK0.01 116.8732
DK00089293911% SNR SEC 01/01/21 DKK0.01118.9850
DK00092866682% SNR SEC 01/04/19 DKK0.01119.0546
DK00092903482% CVD BDS 01/04/24 DKK0.01122.0930
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01118.2616
DK00092950651% BDS 01/04/23 DKK0.01 116.5759
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01118.5951
DK00093846791% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01117.1485
DK00093847521% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01118.2616
DK00093860211% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01118.5525
DK00093899831% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01116.1044
DK0009392508FRN 07/2022 DKK0.01 '422.E'115.0006
DK00095004151% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01117.3310
DK00095026271% CVD BDS 01/01/22 DKK0.01116.5907
DK00095028901% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01117.6745
DK00095031951% CVD BDS 01/01/23 DKK0.01116.8015
DK00095034351% SNR SEC 01/07/19 DKK0.01118.6666
DK00095035181% CVD BDS 01/07/20 DKK0.01117.4724
DK00095039481% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01118.2421
DK00095041692% CVD BDS 01/10/47 DKK0.01109.3016
DK00095048391% CVD BDS 01/10/18 DKK0.01118.3235
DK00095073450.25%-FRN SNR 01/10/18 DKK 117.1381
DK0009508665FRN 07/2019 SEK0.01 '32H/H'84.5588
DK00095090441% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01118.2616
DK00095096301% CVD BDS 01/07/21 DKK0.01118.2833
DK0009510646FRN SNR 10/19 DKK0.01'32H/H116.2229
DK00095130791% CVD BDS 01/07/22 DKK0.01116.1834
DK0009513236FRN 01/2020 DKK0.01 115.8844
DK00095137491% MTN 01/10/18 DKK0.01 118.3235
DK0009513822FRN SNR 04/21 DKK0.01'32H/H116.0146
DK0009513905FR 07/20 DKK0.01'32H/H'REGS115.9243
DK0009514127FRN SNR 07/20 DKK0.01'32H/H116.0182
DK0009514713FR 10/21 DKK0.01'32G/G'REGS114.4566
DK00095158762% BDS 01/10/50 DKK1000 106.2161
DK00097748952% NTS 01/4/20 DKK0.01 119.0953
DK0009781833FRN 04/2019 DKK0.01 '41D' 99.5495
DK00097925252% CVD BDS 01/01/20 DKK0.01119.5812
DK00097929542% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01119.4863
DK00097953872% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01119.4477
DK00097989932.5% SNR SEC 01/10/2047 DKK111.5134
DK00303661820.5% SNR 28/09/18 DKK100000117.6845
EU000A1U98290.875% SNR 15/10/19 EUR0.01863.5983
FI40000108483.375% SNR 15/04/20 EUR1000919.9156
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000955.0391
FI40001061170.375% SNR 15/09/20 EUR1000873.3362
FI40002197870% SNR 15/09/2023 EUR1000 838.8207
FR00115232571% OAT 25/11/2018 EUR1 882.9475
FR00123324500.625% CVD BDS 28/11/22 EUR857.4763
LU1110205314FRN 01/2019 EUR0.01 873.1143
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C94.7898
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C93.6184
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS701.6971
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%102.7891
NO0010479066EIKA LIKVIDITET970.3840
NO0010485667OSLO KOMM 09/19 4,65%100.6652
NO0010502149EIKA BOLIGKREDITT AS 09/19 FRN C COVD97.2531
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%100.8589
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%104.6919
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%99.6763
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/21 ADJ C COVD102.3462
NO0010589674OSLO KOMM 10/18 4,35%100.6445
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%103.3678
NO0010622004VEGAMOT AS 11/19 4,85%100.4111
NO0010623234SPB 1 BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.3481
NO0010624166LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 11/18 FRN97.1114
NO0010628035HOLBERG OMF95.4873
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%97.7234
NO0010637150KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 12/19 FRN97.1988
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%98.2443
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD97.9211
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD97.8467
NO0010657232MØRE BOLIGKREDITT AS 12/18 FRN C COVD97.2934
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD96.8971
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD97.2836
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD96.9600
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD97.0117
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%99.9407
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD96.7719
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.0760
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.9776
NO0010673296SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.2371
NO0010674914NORSKE TOG AS 13/19 FRN95.9442
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.2763
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%98.3793
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.6728
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD95.8364
NO0010683469TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD92.5004
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.1163
NO0010691751SARPSBORG KOMM 13/18 FRN96.6247
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD98.3555
NO0010694557FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.8597
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.6534
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.7778
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.3935
NO0010697311ASKIM KOMM 13/18 FRN97.1609
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD92.4672
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD97.4730
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD96.7721
NO0010703663LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/20 FRN C COVD89.8407
NO0010704141TROMSØ KOMM 14/19 FRN97.2080
NO0010705304TRONDHEIM KOMM 14/20 FRN95.9353
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%104.2115
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD95.7798
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.5240
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN96.7213
NO0010709355HELGELAND BOLIG AS 14/20 FRN STEP C COVD96.4783
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%99.6381
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD91.2418
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD95.8047
NO0010710825LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/21 FRN C COVD89.3869
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.4491
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD96.6323
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 ADJ C COVD97.3682
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.6179
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.6304
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD95.9733
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.3232
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD96.3120
NO0010723018KLP BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD93.0099
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD95.4662
NO0010723521TRONDHEIM KOMM 14/18 FRN97.1734
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD96.6432
NO0010727977YARA INTERNATIONAL ASA 14/19 FRN90.5797
NO0010728983TOTENS SPB BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD90.5855
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN93.5255
NO0010729452STATKRAFT AS 15/20 FRN89.3748
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD94.3481
NO0010729767SARPSBORG KOMM 15/20 FRN95.5296
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD96.0714
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD96.3472
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD93.4761
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%91.2210
NO0010731938SSB BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD95.2179
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD95.0938
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%97.0601
NO0010732696TRONDHEIM KOMM 15/19 FRN96.9692
NO0010733017DNB OMF952.4953
NO0010733207MOLDE KOMM 15/18 FRN97.0526
NO0010733256GJERDRUM KOMM 15/18 FRN97.0538
NO0010733264NAMSOS KOMM 15/18 FRN97.0538
NO0010733611FJELLINJEN AS 15/18 FRN95.1320
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD95.4595
NO0010737232FRÆNA KOMM 15/18 FRN97.0732
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.7395
NO0010740673HELGELAND BOLIGKREDI AS 15/20 FRN C COVD96.5242
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN95.9099
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD89.4816
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%94.5941
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD95.8418
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%95.0595
NO0010745292SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/18 FRN C COVD97.1779
NO0010745300SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/19 FRN C COVD97.0133
NO0010745334SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.9733
NO0010745342SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.3282
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.0582
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/20 1,305%93.2444
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/22 1,742%88.8618
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD97.3706
NO0010748429STAVANGER KOMM 15/18 FRN96.6257
NO0010751928KLP KOMMKREDITT AS 15/19 FRN C COVD97.4438
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%94.5162
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN95.0445
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.7374
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD96.4622
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY904.8773
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%93.2609
NO0010758931NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD91.2795
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD97.2877
NO0010759731MOLDE KOMM 16/19 FRN97.2092
NO0010759749NAMSOS KOMM 16/19 FRN97.2092
NO0010759764GJERDRUM KOMM 16/19 FRN97.2454
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD97.6333
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD97.1225
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD96.9323
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN97.5835
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 16/19 0,847%95.5281
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.0236
NO0010764129ASKER KOMM 16/19 FRN97.0778
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD97.0512
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 ADJ C COVD97.2138
NO0010767346NOTODDEN KOMM 16/18 FRN97.1215
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD87.6605
NO0010770019BUSTADKREDITT SOGN O AS 16/22 FRN C COVD95.6346
NO0010770381HMN NATURGAS I/S 16/18 FRN97.3849
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD96.7406
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD96.2896
NO0010773831TRØNDELAG FYLKE 16/18 FRN97.1251
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.9385
NO0010774714RÆLINGEN KOMM 16/18 FRN97.0775
NO0010775034SANDE KOMM (LARSNES) 16/19 FRN96.0533
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN95.9875
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.9655
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.5144
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.2769
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN95.8939
NO0010776628SOLA KOMM 16/18 FRN96.9709
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN94.0142
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD96.2746
NO0010777584MØRE BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.4394
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN97.8410
NO0010778699LILLESAND KOMM 16/18 FRN97.2228
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.3531
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.6481
NO0010779929SOGN OG FJORDANE FYLKE 16/19 FRN96.1052
NO0010780356OSLO KOMM 16/21 FRN95.1476
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN95.0224
NO0010781917LILLESAND KOMM 17/19 FRN96.9581
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN97.3899
NO0010782378STAVANGER KOMM 17/20 FRN95.7715
NO0010782543BUSTADKREDITT SOGN O AS 17/23 FRN C COVD96.2716
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.1481
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%94.6866
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.3769
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN96.2817
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD96.2288
NO0010786999SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.2621
NO0010788417ÅLESUND KOMM 17/19 FRN97.0259
NO0010788987SØRUM KOMM 17/19 FRN96.9459
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN96.1227
NO0010789068LARVIK KOMM 17/19 FRN96.1806
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD96.4826
NO0010790108VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.8307
NO0010790405MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN95.0505
NO0010790603SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD96.2491
NO0010790694MALMÖ KOMMUN 17/22 FRN93.8122
NO0010790702FJELL KOMM 17/19 FRN96.8781
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN97.3313
NO0010792864TRØNDELAG FYLKE 17/21 FRN96.1741
NO0010793334ÖREBRO KOMMUN 17/20 FRN95.5984
NO0010793573KLP KOMMKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.7824
NO0010793664ROGALAND FYLKE 17/21 FRN96.1023
NO0010794308EIKA BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.8776
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.0238
NO0010795768DANSKE BANK A/S 17/22 ADJ C COVD95.7988
NO0010797384LANDKREDITT BOLIGKRE AS 17/22 FRN C COVD85.5692
NO0010798044SPB VEST BOLIGKREDIT AS 17/22 FRN C COVD95.7032
NO0010799315VERD BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD86.6469
NO0010802481REALKREDIT DANMARK A/S 17/20 FRN COVD95.7076
NO0010802507BERGEN KOMM 17/22 FRN95.1436
NO0010802960DNB BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.6578
NO0010805179SPB VEST BOLIGK AS 17/23 FRN STEP C COVD95.6018
NO0010805468KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN97.9858
NO0010806060DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19091898.9027
NO0010806870OBOS BOLIGKREDITT AS 17/20 FRN C COVD95.4369
NO0010807845VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.6211
NO0010809353SPB 1 BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.5265
NO0010811342VÄSTERÅS STAD 17/23 FRN93.6890
NO0010812472DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19121898.7381
NO0010813710MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/25 FRN96.6339
NO0010813884MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/23 FRN96.9033
NO0010813959STOREBRAND BOLIGKRED AS 18/23 FRN C COVD95.3879
NO0010814031SPB ØST BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.4684
NO0010814817ÅLESUND KOMM 18/21 FRN95.7552
NO0010816762EUROPEAN INVESTMENT BANK 18/23 FRN99.2940
NO0010817034PORSGRUNN KOMM 18/21 1,648%94.5951
NO0010818305BERGEN KOMM 18/22 FRN94.2849
NO0010819170BUSTADKREDITT SOGN O AS 18/24 FRN C COVD95.2810
NO0010819543MØRE BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN C COVD95.2337
NO0010819576DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20031998.5537
NO0010819717NORDEA EIENDOMSKREDI AS 18/23 FRN C COVD95.1118
NO0010819766MANDAL KOMM 18/20 FRN95.5227
NO0010820194TROMSØ KOMM 1,02% CERT 153 23081897.8679
NO0010820368STADSHYPOTEK AB 18/23 FRN C COVD95.1582
NO0010821051DNB BOLIGKREDITT AS 18/21 FRN C COVD96.0570
NO0010821192EIKA BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.2913
NO0010821457TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN95.1471
NO0010821598DEN NORSKE STAT 18/28 2,00%95.9739
NO0010821754ORKDAL KOMM 1,017% CERT 091 26071896.9797
NO0010821895MALVIK KOMM 1,003% CERT 091 26071896.9797
NO0010821937ORKDAL KOMM 18/21 FRN95.3551
NO0010822067ORKDAL KOMM 1,00% CERT 092 02081896.9556
NO0010822158VESTRE TOTEN KOMM 1,01% CERT 091 30071896.9660
NO0010823255SR-BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.1807
NO0010823800STAVANGER KOMM 18/23 FRN94.4531
NO0010823883OS KOMM 1,05% CERT 082 22081897.9008
NO0010824014KRISTIANSUND KOMM 1,028% CERT 092 04091897.8289
NO0010824097SØRUM KOMM 1,10% CERT 092 06091897.8907
NO0010826233DANSKE BANK A/S 18/23 ADJ C COVD95.0804
NO0010826316DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19061998.3472
NO0010826860HALDEN KOMM 1,003% CERT 092 25091897.7152
SE00037844613.5% BDS 01/06/22 SEK'1054'94.6907
SE00042700153.75% CVD BDS 19/09/18 SEK 87.2150
SE00057034513% CVD BDS 19/06/2019 SEK 86.6495
SE00062584061.5% CVD BDS 17/06/20 SEK 85.0409
SE00069912461% CVD BDS 08/04/2022 SEK 82.3761
SE00075256541% BDS 15/06/22 SEK100000 82.4274
SE00075773661.5% BDS 17/03/21 SEK10000085.4654
US05252FAD242.05%-FR 27/05/21 USD250000720.6101
US06416CAB461.85%-FRN GTD 14/04/21 USD 718.8427
US06416CAC291.875% MTN 26/04/21 USD1000693.7875
US135087H6432% SNR 15/11/2022 USD5000 708.2372
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD250000743.5047
US298785GH301.875% NTS 15/03/19 USD1000750.1086
US298785GP552.125% SNR 15/10/21 USD1000702.5263
US298785HA772% NTS 15/03/2021 USD1000 721.0679
US298785HF641.375% SNR 15/09/21 USD1000686.3644
US298785HH212.25% SNR 15/03/22 USD1000 704.6281
US4581X0CH921.75% NTS 15/10/19 USD1000 727.0244
US500769GA691.875% GTD SNR 01/04/19 USD749.0068
US500769HC171.25% GTD SNR 30/09/19 USD 722.4406
US500769HF482.125% GTD SNR 07/03/22 USD701.5043
US500769HM981.75% SNR 15/09/21 USD1000 695.1621
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 730.8573
US63253XAJ812.25% MTN CVD BDS 16/03/21 719.8306
US683234C6302.5% SNR 10/09/2021 USD 708.9268
US683235AA322% NTS 27/09/18 USD1000 752.1333
US68323ACJ162% SNR 30/01/2019 USD 752.9847
US68323ADH411.875% SNR 21/05/20 USD5000720.3536
US68323ADK791.625% SNR 18/01/2019 USD 744.8475
US748148RV76FRN SNR MTN 09/2018 USD 'A'748.0363
US748149AH492.875% NTS 16/10/24 USD5000708.8852
US748149AM342.375% SNR 31/01/22 USD5000706.4512
US780082AA141.875% GTD SNR 05/02/21 USD725.1032
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2021 USD702.5919
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2022 USD704.7231
US78011DAF152% CVD BDS GTD 1/10/19 USD 734.8686
US78011DAG972.2% GTD 23/09/2020 USD1000730.5863
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD726.3637
US85235YAC751.875% SNR MTN 02/10/19 USD726.6562
US9128282D101.375% BDS 31/08/23 USD100 686.9772
US912828F3951.75% NTS 30/09/19 USD1000 745.3956
US912828F9652% NTS 31/10/2021 USD1000 718.4930
US912828G9550% NTS 31/12/19 USD1000 738.7850
US912828L6581.375% BDS 30/09/20 USD100 731.0508
US912828L9971.375% BDS 31/10/20 USD100 729.1146
US912828R2831.625% NTS 30/04/23 USD100 697.2585
US912828UB411% NTS 30/11/2019 USD1000 733.6813
US912828UN882% NTS 15/02/23 USD100 714.2177
US912828V9882.25% NT 15/02/2027 USD 688.9888
US912828WY262.25% NTS 31/07/2021 USD100729.7868
US96122XAH172%-FRN GTD 03/03/21 USD1000724.8695
US96122XAL292.1% MTN 25/02/2022 USD 701.8495
USC06156KT621.75% MTN 15/06/2022 USD 687.8615
USC88660FF472.25% MTN 15/03/2021 USD 704.0562
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 731.0542
USC8888LBB561.95% CVD 02/04/20 USD'REGS722.7241
XS02609816584.5% GTD SNR 13/07/2021 EUR969.2649
XS0289303215FRN M/BKD 1/39 GBP'A4B'REGS837.1479
XS04132857674.78% SNR 20/02/2019 NOK 100.8757
XS04163330105% SNR EMTN 11/03/2019 NOK 101.1931
XS04561785804% GTD SNR 07/10/2019 EUR 924.9479
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 101.7479
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 88.4620
XS05179497483.625% SNR 22/06/2020 NOK 99.3562
XS06864480193.5% SNR EMTN 05/10/18 NOK 100.1638
XS07216522525% MTN 20/12/21 NOK1000000 103.7734
XS08240940893% ELN SNR 22/05/2019 NOK 98.9448
XS08544018731.75% GMTN MTG 15/11/19 REG722.4616
XS08743517281.375% SNR 15/01/2020 EUR 880.5327
XS08945009811.5% MTN 25/02/20 EUR100000882.7963
XS08961592571.625% SNR SEC 28/02/20 EUR884.7279
XS09255255101.125% GTD SNR 07/05/20 EUR876.4134
XS09268221891.125% SNR SEC 07/05/20 EUR876.0720
XS09756388821.625% SNR 01/10/2018 USD 750.5418
XS0984033968FRN GTD SNR MTN 10/2020 SEK70.6095
XS09871012421.625% SNR SEC 30/10/20 EUR898.9712
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR894.4760
XS10573074871.125% GTD SNR 22/04/19 EUR884.7017
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 96.8963
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 881.7366
XS10910944480.625% GTD 29/07/2019 EUR 866.7811
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'96.0653
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD729.0183
XS11111553280.75% GTD SNR 17/09/21 EUR 859.3110
XS11115593390.375% GTD SNR 18/09/19 EUR862.8015
XS11132127210.375% SNR 26/08/2019 EUR 862.8114
XS11255464540.375% GTD 22/10/2019 EUR 862.5034
XS1136906234FRN 02/2020 EUR100000'118-D733.6733
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR860.5403
XS1170496472FRN SNR 01/2019 USD1000'578739.8879
XS11720947470.25% GTD SNR 22/01/20 EUR 861.0026
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR849.0562
XS11881277881.875% SNR MTN 12/02/22 USD692.8222
XS11893124620.57% SNR EMTN 13/02/20 SEK83.4663
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 80.7500
XS11970375150.25% SNR 04/06/2020 EUR 861.3347
XS12196788091.25% GTD SNR 18/04/19 USD 734.9242
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 84.4552
XS12459437550.5% GTD 15/06/20 EUR100000865.3160
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 85.6305
XS12638548010.5% GTD SNR 22/07/2020 EUR865.3916
XS12638788180.75% GTD 22/07/2021 EUR 853.2737
XS12667868101.875% SNR MTN 28/07/20 USD723.3559
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 866.7396
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 96.0859
XS12818377961.5% NTS 31/08/2022 NOK 92.2443
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 83.4546
XS12878439050.5% GTD SNR 16/12/2020 EUR868.7980
XS12879316010.375% SNR SEC 08/09/20 EUR866.6449
XS12880355681.25% GTD 10/09/18 USD'REGS741.7891
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 95.6856
XS1292894653FRN SNR EMTN 09/2018 NOK 97.0398
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR861.8695
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 866.4367
XS12969485880.375% GTD SNR 29/09/20 EUR866.8021
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR869.3803
XS12991792071.25% SNR 01/10/18 USD1000 745.4721
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR866.6642
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR865.9184
XS13027884161.125% GTD SNR 09/10/18 USD748.3600
XS13046520080.125% CVD BDS 07/11/18 EUR874.5266
XS1321017441FRN SNR EMTN 11/2018 NOK 97.2438
XS13445194721.5% SNR EMTN 15/01/19 USD 750.0486
XS13447454810.375% SNR 14/01/2021 EUR 866.1199
XS1344807265FRN CVD 01/19 GBP100000 977.6051
XS13448954500.75% SNR EMTN 18/01/23 EUR858.7041
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR865.4020
XS13462877481.5% GTD SNR 22/01/2019 USD744.2574
XS13506627370% SNR 15/01/2019 EUR1000 874.8894
XS13554831620.25% SNR 20/01/2021 EUR 863.1482
XS1356949245FRN GTD SNR SEC 02/2019 GBP980.2623
XS13623192840.15% SNR MTN 11/02/21 EUR 860.6846
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 96.2981
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR859.1049
XS13849150100.25% SNR EMTN 29/03/23 EUR841.5775
XS13947534841% SNR 25/05/2021 NOK10000 94.5194
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK84.1818
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK82.4402
XS14229519931.625% SNR 01/06/2021 USD 707.2608
XS14325936600.125% GTD SNR 16/06/21 EUR856.9402
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 82.1935
XS14575646461.25% SNR 29/07/19 USD1000 721.5886
XS14694121491.375% PFBRF 09/08/2019 USD729.4776
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000669.3366
XS14807225671.125% SNR 23/08/2019 USD 726.9214
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 99.4587
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000081.6000
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 96.0634
XS15484100800.05% SNR SEC 11/01/22 EUR 835.6308
XS1550208810FRN SNR 02/2019 USD1000'674752.1427
XS1551060426FRN GTD SNR 02/20 USD200000736.6524
XS15553178970.05% SNR MTN 25/01/22 EUR 834.7415
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 93.3670
XS15661496361.5% SNR 15/02/19 USD200000748.4228
XS15700251111% SNR MTN 15/11/2021 GBP 930.0955
XS15721461620.125% GTD SNR 01/03/21 EUR860.3683
XS1575798860FRN 07/03/19 EUR100000 876.3552
XS15782965322.375% GTD SNR 15/03/22 USD680.9788
XS1586371970FRN SNR EMTN 03/2021 SEK 85.2802
XS1586710938FRN SNR EMTN 03/2021 NOK 95.9724
XS15960168472.5% SNR EMTN 12/04/22 USD 699.9458
XS16277783160.625% SNR MTN 14/06/23 SEK80.5577
XS16924882621.875% GTD SNR 05/10/20 USD719.5512
XS1713492731FRN SNR EMTN 02/2023 NOK 94.8734
XS17183021412% SNR 16/11/2020 USD200000710.2922
XS17392466651.375% SNR 19/06/2023 NOK 91.8013
XS17482578512.5% SNR 11/01/23 USD200000700.4010
XS17567258310.25% GTD SNR 24/01/23 EUR 836.4697
XS1799536922FRN SNR EMTN 03/2023 NOK 95.0047
XS18052637431.875% SNR 10/04/2024 NOK 93.7652
XS18293267160.375% GTD 30/05/2023 EUR 838.2316